Hizmet Koşulları & Gizlilik Politikası

 • DREAM GAMES HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

  Yürürlük Tarihi: 19 Ağustos 2020

  Lütfen işbu Hizmet Koşulları ile aynı tarihte yürürlüğe giren Dream Games Gizlilik Politikası hükümlerini de inceleyiniz. 

  DREAM OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’NİN WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET KOŞULLARI

  Lütfen websitesini (“Websitesi”) ve mobil oyun/aplikasyon ve hizmetleri (hep birlikte “Hizmetler”) kullanmadan önce aşağıda bulunan DREAM OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Şirket”) Hizmet Koşulları Sözleşmesi’ni (“Sözleşme” veya “Hizmet Koşulları”) dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  1. HÜKÜMLER VE BAĞLAYICILIK

  İşbu Hizmet Koşulları hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. İşbu Sözleşme tarafınız ile tarafımız arasında Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak yürürlüğe giren tek ve bütün bir sözleşme olup, Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Websitesi’ne, içeriğine, ürünlere veya tarafınıza Websitesi aracılığı ile sunulan Hizmetler’e ilişkin olarak daha önce imzalanan ve yürürlükte bulunan sözleşmelerin, beyan ve taahhütlerin yerine geçmektedir. Dream Games’in Websitesi’ni veya herhangi bir Hizmet’ini kullanmanız durumunda Şirket tarafından tek taraflı olarak ve tarafınıza herhangi özel bildirim yapılmaksızın tadil edildiği şekliyle işbu Hizmet Koşulları hükümleri ile hukuken bağlı hale geldiğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Hizmet Koşulları’nın değişmesi veya tadil edilmesi halinde Şirket, güncellenen Hizmet Koşulları’nı Websitesi üzerinde yayınlayacaktır. Bu Hizmet Koşulları’nın periyodik olarak takip edilmesi tarafınız sorumluluğunda olup, herhangi bir zamanda bu Hizmet Koşulları’nı kabul edilemez bulmanız halinde Websitesi’ni derhal terk etmeli ve Hizmetler’i kullanmayı durdurmalısınız. İşbu Hizmet Koşulları’nı ihlal etmeniz halinde Hizmetler dahilinde kullandığınız hesabı sonlandıracağımız gibi bununla sınırlı olmaksızın tarafınız aleyhinde çeşitli tedbirler alabileceğimizi belirtmek isteriz. 

  2. GİZLİLİK

  Hizmetler’i ifa edebilmemiz adına, tarafınızdan hukuki çerçeveler ve sınırlar dahilinde kullanabileceğimiz bazı bilgilerinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak verilerinizi hangi şartlarda işlediğimizi ve verilerinize ilişkin haklarınızı anlayabilmek adına lütfen Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz. 

  3. KULLANICILARIN YAŞI

  13 yaşın altındakiler Hizmetler’i kullanamayacaklardır. 13 ile 18 yaş arasındaki kişiler Hizmetler’i kullanmak için ailelerinin veya yasal vasilerinin (“Aile”) iznini almakla yükümlüdür. Aile ilgili iznini Websitesi üzerinden veya yetkili diğer üçüncü kişiler aracılığı ile Hizmetler üzerinde yer alan kanallardan verebilecektir. Aile izni gerekmesi durumunda, Dream Games Aile’ye çocuğun online aktivitelerini ve Hizmet’leri kullandığı sürece davranışlarını gözlemlemesini önermektedir. Aile’nin izni geri almak istemesi halinde çocuğun Hizmet’lerimize erişimini ve Hizmet’lerimizi kullanmasını durdurmasını önermekteyiz. Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Dream Games 13 yaşın altındakilerin aile üyesinin iznine bağlı olmaksızın, faaliyetlerine ilişkin her türlü sorumluluğu reddetmekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Hizmet’lerin kullanımına ilişkin olarak çocuğunuz için izin vermiş iseniz, çocuğunuzun Hizmetler’i kullanmasına ilişkin olarak bu koşulları kabul etmektesiniz.

  4. WEBSİTESİ VE HİZMETLERİN İÇERİĞİ

  Şirket, online mobil oyun hizmetleri ve ilgili mobil oyun hizmetleri ile bağlantılı olan websitelerinin ve aplikasyonların yönetilmesi hizmetini ifa etmektedir. 

  5. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

  Herhangi bir şekilde Websitesi’ni kullanarak veya Hizmet’lerimize kayıt olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

  1. Yetkisiz bir şekilde Hizmet’lere erişim sağlamayacağınızı;
  2. Hizmetleri kullanmanızın kapsamında ortaya çıkacak sorumluluğu üstlendiğinizi, Hizmetleri işbu Hizmet Koşulları’nda belirtildiği şekilde herhangi bir kanun, yönetmelik veya sirkülere aykırı olarak kullanmayacağınızı ve başka kişileri bu şekilde kullanıma yönlendirmeyeceğinizi;
  3. Diğer mobil oyun kullanıcılarını taciz etmeyeceğinizi;
  4. Taciz edici, rahatsız edici, ırkçı söylemler ve nefret içeren söylemlerden kaçınacağınızı;
  5. Dream Games veya bir çalışanı tarafından talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen davranışlara aykırı bir davranışınız mevcut ise ilgili davranışlarınıza derhal son vereceğinizi;
  6. Sunuculara herhangi bir zarar vermeyeceğinizi, sunucuları hacklemeyeceğinizi;
  7. Suça teşvik edici her türlü davranıştan kaçınacağınızı;
  8. Herhangi bir şekilde virüs içeren, kötücül, tuzak veya solucan içeren bilgisayar kodu yaymayacağınızı, bunları kullanmayacağınızı;
  9. Oyunun, mobil aplikasyonun ve mobil aplikasyon içerisindeki diyaloğun normal akışına zarar vermeyeceğinizi veya başka bir anlatımla diğer kişilerin Hizmet almasını engelleyecek davranışlardan kaçınacağınızı;
  10. Hizmetleri kullanım esnasında diğer mobil oyun kullanıcıların kişisel verilerini işlemeyeceğinizi veya muhafaza etmeyeceğinizi;
  11. Hizmetleri kullanım esnasında kendinize ait kredi kartını kullanacağınızı;
  12. Dream Games markasını, hizmet markasını veya bunların benzerini herhangi bir zarar verici şekilde kullanmayacağınızı.

  (a) İşbu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir maddesine aykırı davranmanız, (b) aldatma ve hile içeren bir davranışta bulunmanız; veya (c) mobil aplikasyon üzerinden başkaca bir hukuka aykırı davranışta bulunmanız durumunda tarafınıza bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı irademiz ile Hizmet’lere erişiminizi durdurabilir veya erişiminize son verebiliriz.

  6. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1 SANAL PARA

  Gerçek para kullanmak suretiyle; devredilemez, lisansa tabi olamaz ve geri verilemez şekilde, mobil oyun içerisinde kullanmak üzere sanal para da dahil olmak üzere, oyun içi kredi veya oyun içi para satın alabilirsiniz. Bu kapsamda (a) oyun içi satın almalar (sanal para veya sanal başkaca edimler “Sanal Kalemler” olarak anılacaktır) yapabilir; ve (b) ticari kullanıma tabi olmamak ve kişisel olarak kullanılmak üzere Hizmet’lere ilişkin diğer mal ve hizmetleri satın alabilirsiniz. Sanal Kalemler’i Dream Games veya yetkili hizmet veren kuruluşlarından satın alabileceğinizi belirtmek isteriz. 

  Hizmet’lere ilişkin her türlü hak ve menfaat (oyunlar, başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, objeler, karakterler, isimler, diyaloglar, konseptler, telif hakkına konu işler, animasyonlar, sesler, müzik efektleri, manevi haklar, dokumanlar, oyun içi mesajlaşmaya ilişkin transkriptler ve sunucu yazılımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Dream Games’e aittir veya lisans hakkı dahilinde Dream Games’e devredilmiştir. Dream Games, Sanal Kalemler’i tek taraflı olarak yönetebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya herhangi bir sebeple bildirimde bulunarak veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bunlara erişimi kaldırabilir. Dream Games’in bu hakkı kullanması halinde tarafınıza veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Karşılığında herhangi bir ödeme yapmış olmanızdan bağımsız olarak herhangi bir Sanal Kalem üzerinde sahiplik veya herhangi bir hakkınız bulunmamaktadır. 

  Dream Games tarafından açıkça yetki verilmediği sürece; (i) Sanal Kalemler’in başkaca kullanıcılara devri katiyen yasaktır; (ii) Hizmetler haricinde, herhangi bir Sanal Kalemi “gerçek para” karşılığında veya herhangi bir bedel karşılığında satışa çıkarmak veya devretmek katiyen yasaktır; ve (iii) Dream Games Sanal Kalemler’in herhangi bir şekilde hediye olarak verilmesi veya ticarete konu olması işlemlerini geçerli olarak addetmemektedir. Yukarıdaki hükümlere aykırılık işbu Hizmet Koşulları’nın ihlali anlamına gelecek ve Sanal Kalemleri kullanımınıza ilişkin hakların sona ermesine yol açacak ve hesabınızın askıya alınmasına veya feshedilmesi suretiyle sona erdirilmesine sebep olacaktır. 

  (i) Sahip olduğunuz Sanal Kalemler’e ilişkin olarak; veya (ii) hesabınızın silinmesi, değişikliğe uğraması, sona erdirilmesi veya süresinin dolması sebebiyle kaybolan veya silinen Sanal Kalemler’e ilişkin Dream Games’e, iştiraklerine, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, yetkili şirketlerine veya lisans verdiği şirketlere karşı herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, Dream Games’in mobil aplikasyonu içeriğinde yer alan içeriklerin sahibidir veya lisans almak suretiyle bunları devralmıştır. Dream Games içeriklerini satmaya yetkili herhangi bir üçüncü kişi bulunmamaktadır. Buna ek olarak Dream Games’in Sanal Kalemleri’ni herhangi bir şekilde oyun veya mobil aplikasyon haricinde satışa konu etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. SANAL KALEMLER DAHİLİNDE HERHANGİ BİR MÜLKİYET HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. Dream Games oyunu ve herhalde mobil aplikasyonu haricinde herhangi bir Sanal Kalem’i kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. 

  6.2 ÜCRETLER, İADE VE İADE POLİTİKASI

  Hizmetler üzerinden yapılan her türlü satış bağlayıcıdır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ödemelerin ve diğer ücretlerin (Sanal Kalemler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz. Hesabınızdan yapılan ödemelerden, yetkili kişi tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dream Games herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ücretleri iade etmemekte veya herhangi bir ürünün satın alımına ilişkin olarak Hizmetler üzerinden yapılan harcamaları iadeye tabi tutmamaktadır. 

  YUKARIDAKİLERE EK OLARAK, UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, HİZMETLER ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÖDEMELER İADE İŞLEMİNE KONU OLMAYIP, HESABINIZIN HERHANGİ BİR SEBEPLE TARAFINIZCA SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN KULLANILMAMIŞ SANAL KALEMLER HERHANGİ BİR İADE İŞLEMİNE KONU TUTULMAYACAKTIR. Dream Games herhangi bir zamanda ve şekilde, Hizmetler üzerinden satıla sunulan kalemlere ulaşılabilirliği, hizmet fiyatlarını, içeriği, açıklamaları veya mobil oyuna ve mobil aplikasyona ilişkin sanal ürünlerin içeriğini değiştirebilir veya tadil edebilir. İlgili değişiklikler yeni fiyatların yayınlanması ile birlikte geçerli hale gelecektir. 

  7. YASAKLI KULLANIMLAR

  Şirket, Websitesi’nin ve Hizmet’lerin kullanımına ilişkin çeşitli sınırlamalar uygulayabilecektir. Tarafınız, aşağıda belirtilenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenliğe ilişkin olan konular ile ilgili hususları ihlal etmemekle yükümlü durumdadır. Bu kapsamda aşağıdakileri fiilleri yerine getirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz:

  (a) tarafınız için özgülenmemiş olan bir içeriğe erişmek, yetkiniz olmadığı halde yetkinizin bulunmadığı bir sunucuya erişim sağlamak;

  (b) Hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak veya buna bağlı olan bir hizmet özelinde güvenlik ihlali yapmak;

  (c) Websitesi’ne veya Hizmet’lere virüs göndererek, aşırı yükleme, “spam”, “posta bombardımanı” veya “kilitlenme” gibi herhangi bir müdahalede bulunmak veya müdahale etmeye çalışmak;

  (d) Websitesi’ni veya Hizmetleri spam oluşturacak nitelikte zararlı e-posta gönderimi, promosyon, reklam hizmetleri için kullanmak;

  (e) herhangi bir e-postada veya Hizmet’leri kullanan herhangi bir gönderide herhangi bir paket başlığını veya başlık bilgilerinin bir bölümünü oluşturmak;

  (f) ters mühendislik, geri derleme, tersine çevirmek suretiyle Şirket’in kaynak koduna, Websitesi’ne veya Hizmet’lere zarar vermek veya sistem veya bilişim sistemi üzerinde tarafınızın hukuki ve/veya cezai sorumluluğuna yol açacak şekilde davranışlarda bulunmak.

  Buna ek olarak yalnızca Dream Games veya lisans verdiği üçüncü kişiler Dream Games oyunlarını veya mobil aplikasyonunu host edebilecektir. Bu kapsamda kullanılan yöntem ne olursa olsun, Dream Games tarafından herhangi bir Dream Games oyununun parçası olarak kullanılan iletişim protokollerini barındıramaz, eşleştirme hizmetleri sağlayamaz veya araya giremez, taklit edemez veya yönlendiremezsiniz. Bu tür yasaklanmış yöntemler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, protokol öykünmesi, tersine mühendislik, Dream Games oyunlarının değiştirilmesi, Dream Games oyunlarına bileşenlerin eklenmesi veya Dream Games oyunlarına ev sahipliği yapmak için bir yardımcı program kullanılması sayılabilir. Ayrıca, Şirket'in belirli bir Şirket oyununun sağladığı kullanıcı arayüzü dışındaki Şirket oyunları için herhangi bir "kullanıcı arabiriminin" kullanılması Şirket tarafından yasaklanmıştır.

  Ayrıca, (1) Dream Games oyununun bir parçası olan dosyaları değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz, (2) hileler, “modlar” ve / veya kesmek veya Dream Games oyunları için tasarlanmış herhangi bir üçüncü taraf yazılımı oluşturmayacağınızı veya kullanmayacağınızı; (3) bir Dream Games oyununa müdahale eden, “mayın” yapan veya oyun yoluyla bilgi toplayan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. 

  8. YAZILIMIN KULLANILMASI

  8.1 KULLANICI İÇERİĞİ

  Websitesi’ne erişim veya Hizmetler’in kullanımı esnasında, yerel hukuka, hukukun genel ilkelerine ve diğer kullanıcıların telif hakları ile ilgili yükümlülüklerinize uyacağınızı kabul etmektesiniz. Hizmetleri ve Websitesi’ni kullandığınız süre boyunca telif haklarına ve fikri mülkiyet hukukunun genel kurallarına uyacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkı, marka sahipliğinden kaynaklanan hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkına zarar verecek veya bunları ihlal edecek herhangi bir içerik veya bilgi (hep birlikte “İçerik”) yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, görüntülemeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı kabul etmektesiniz. Fikri mülkiyet konusundaki hak sahipliği ve fikri mülkiyet hukuku hakkındaki hukuk normlarına uyacağınızı, üçüncü kişilerin tarafınıza ait kullanıcı numarasını kullanması sebebiyle herhangi bir hukuk kuralına aykırılık oluşması halinde bununla ilgili münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İçeriğin herhangi bir hukuki normu ihlal etmediğinin ispatı tarafınıza aittir. Ek olarak, Şirket’in veya üçüncü bir kişinin telif haklarının veya marka sahipliğinden kaynaklı haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir şüphe duymanız halinde ilgili ihlale ilişkin olarak gecikmeksizin Şirket’e bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Özellikle yazışma veya chat ekranlarında (a) pornografik, rahatsız edici veya suç oluşturan; veya (b) herhangi bir yerel veya uluslararası hukuk kuralını veya herhangi bir mevzuat hükmünü ihlal edici herhangi bir içeriği yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı veya görüntülemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Şirket bu durumda hesabınızı feshedebileceği gibi Hizmet’leri kullanımınıza son verebilecektir. 

  8.2 HİZMETLERIN KULLANIMINA İLİŞKİN SINIRLI ŞEKİLDE LİSANS VERİLMESİ

  Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz ve işbu Hizmet Koşulları’na ilişkin olarak sahip olduğunuz haklarınız uyarınca, Dream Games tarafınıza devredilemez ve alt lisansa konu olamaz şekilde Hizmet’lere erişim ile ilgili sınırlı bir lisans hakkı vermekte olup, bu hak ticari amaçla kullanılamayacaktır. Bu hak eğlence amaçlı olarak tarafınıza verilmiştir. Hizmet’ler kapsamındaki haklarınızı kişisel olarak ve ticari amaçlar haricinde kullanmayı kabul etmektesiniz. 

  Hizmetleri kullandığınız süre boyunca aşağıdaki sınırlandırmalar söz konusu olacaktır:

  1. Tarafınıza ait olan hesabı satmayacak, kiraya vermeyecek veya başkasına özgülemeyecek veya bunları denemeyeceksiniz ve hesabınızı ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanacaksınız, yalan veya yanlış bilgi içeren isim veya bilgi ile kendinize veya başkasına ait herhangi bir hesap açmayacaksınız;
  2. Daha önce Dream Games tarafından hesabınız silinmiş veya sona erdirilmiş veya daha önce Dream Games oyunlarını oynamaktan yasaklanmış iseniz Hizmet’leri kullanmayacaksınız. 

  8.3 LİSANS HAKKINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR

  Lisans hakkına ilişkin sınırlamalara uymaksızın Hizmet’lerin kullanılması yasaklanmış olup, aksi durumda kanun ve mevzuat hükümleri nezdinde sorumluluğunuz oluşabilecektir. Her türlü şekilde aşağıdaki hususlara uymayı kabul etmektesiniz:

  1. Hizmet’lere ilişkin olarak herhangi bir içerik sebebiyle Dream Games’in herhangi bir kuralı ihlal etmesine sebep olacak fiillerde bulunmayacaksınız.
  2. Hile, hackleme veya herhangi bir yetkisiz fiil sebebiyle Dream Games Hizmet’lerine herhangi bir zarar vermeyeceksiniz.
  3. Dream Games’in yazılı onayı bulunmaksızın Dream Games’in Hizmet’lerinin veya mobil aplikasyonunun herhangi bir parçasını yetkisiz bir şekilde değiştirmeyeceksiniz.
  4. Hizmet’e, başkalarına veya Hizmet’e bağlı bilgisayarlara, sunuculara veya ağlara, Dream Games tarafından sağlanan ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmayacaksınız, Hizmet’in bir parçası olan herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, aygıtı veya yazılımı atlatmaya veya değiştirmeye çalışmayacaksınız veya bunlarla ilgili başka herhangi bir kişiyi teşvik etmeyeceksiniz.

  Dream Games, hangi fiillerinizin işbu Hizmet Koşulları nezdinde ihlal oluşturduğunu tespite yetkilidir. Dream Games ihlalleriniz sonucunda hesabınızı sona erdirme veya feshetme ile Hizmet’lerden yararlanma hakkınızı durdurma yetkisine sahiptir. 

  8.4 HİZMETLERİN VEYA HESABINIZIN DURDURULMASI VE FESHİ

  İŞBU HİZMET KOŞULLARI’NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜNE AYKIRI HAREKET ETMENİZ VEYA HİZMETLERİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANMANIZ VEYA BUNLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞÜPHENİN SÖZ KONUSU OLMASI HALİNDE, DREAM GAMES BAŞKACA ÖNLEMLER ALMA HAKKI SAKLI KALMAK ÜZERE, TARAFINIZA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN HESABINIZA VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİ SINIRLAYABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, DURDURABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA HESABINIZI SİLEBİLİR. DİĞER YAPTIRIM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE, HİZMET KOŞULLARINA AYKIRI HAREKET ETMENİZ, TARAFIMIZIN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMENİZ HALİNDE, KULLANICI HESAPLARINI VEYA MOBİL APLİKASYONA ERİŞİMİ SINIRLAYABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA KULLANIMINI DURDURABİLİR, OYUNLARIMIZA, MOBİL APLİKASYONUMUZA VEYA WEBSİTEMİZE ERİŞİMİNİZİ DURDURABİLİR VEYA HER TÜRLÜ TEKNİİK VE HUKUKİ ÖNLEMİ ALMAK SURETİYLE KULLANIMINIZA DERHAL ETKİLİ OLMAK ÜZERE SON VEREBİLİRİZ. AYRICA HERHANGİ BİR HUKUKİ RİSKE SEBEP OLMANIZ HALİNDE BU MADDE KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLARI UYGULAYABİLİR VE TEK TARAFLI OLARAK ALMIŞ OLDUĞUMUZ KARAR DOĞRULTUSUNDA BAŞKALARININ FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN KULLANICILARIN HESAPLARINI ASKIYA ALABİLİR VEYA SONA ERDİREBİLİRİZ. 

  9. TELİF HAKKI İHLALLERİ

  Şirket, Websitesi veya Hizmet’ler üzerinden meydana gelebilecek telif hakkı ihlallerine ilişkin çeşitli hukuki önlemler almaktadır. Şirket’in Websitesi veya Hizmet üzerinden Şirket’in veya herhangi bir üçüncü kişinin telif haklarının ihlal edildiğini öğrenmesi durumunda uygulanacak durdurma ve/veya fesih kurallarına ilişkin fikri mülkiyet hukukuna veya mevzuat hükümlerine uygun kurum içi politikaları bulunmaktadır. Şirket bu politika uyarınca telif hakkı ihlallerini incelemektedir. Tarafınız uhdesinde herhangi bir kanıt bulunuyor ve üçüncü bir kişinin telif hakkının ihlal edildiğini samimi bir şekilde düşünüyor iseniz Şirket’in ilgili aksiyonu alabilmesi için aşağıdaki bilgileri tarafımıza iletmenizi rica ederiz: (a) ihlal edildiği ileri sürülen telif hakkının içeriği, veya telif hakları ihlal ediliyor ise ilgili bildirim içerisinde telif hakkına konu işlerin bir listesini; (b) telif hakkı ihlali oluşturduğu iddia edilen içeriğe ilişkin bilgiyi; (c) Şirket’in sizinle iletişime geçmesini sağlayacak nitelikte adres, telefon numarası ve mevcut ise elektronik e-posta adresini. Bu bildirim için Şirket’in yetkili kişisine aşağıdaki bilgileri kullanmak suretiyle ulaşabilirsiniz:

  DREAM OYUN YAZILIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ

  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center, B Blok No:102/60 Şişli / İstanbul

  info@dreamgames.com 

  10. İHLAL İDDİALARI 

  Şirket, Hizmet, mobil aplikasyon ve/veya Websitesi’ni kullanım kapsamındaki haklarınızı durdurabilir veya sona erdirebilir. Şirket’in hizmetlerini yüksek bir kalitede sunması adına, Şirket veya yetkili kişileri üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri, ihlal iddialarını, Websitesi’nin veya Hizmet’lerin hukuka aykırı kullanım iddialarını incelemek amacı ile Dream Games Gizlilik Politikası’na uygun olmak suretiyle hesabınıza erişebilir veya ihlal iddialarına ilişkin olarak çeşitli davranışlarınızı kayıt altına alabilir. Şirket, ilgili ihlal incelemesinin varlığını mevzuat hükümleri gerektirmedikçe tarafınızla bildirmekle yükümlü değildir. Şirket, Websitesi’ne erişiminizi dilediği zaman engelleyebilir veya işbu Hizmet Koşulları’nın ihlal edildiğini düşünüyor ise size bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri kullanımınıza son verebilir.

  11. YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAMA

  ŞİRKET HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDA İFŞA ETMEKTEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMET VE BİLGİLER İLGİLİ WEBSİTESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, HERHANGİ BİR KONUYA İLİŞKİN TÜM BEYANLARINI BU HİZMET KOŞULLARINDA İFŞA ETMİŞTİR. ŞİRKET, WEBSİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI ÜSTLENMEMEKTE VEYA WEBSİTESİ VEYA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ VEYA HATASI BULUNMADIĞINI ÜSTLENMEMEKTEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER KAPSAMINDAKİ BİLGİLER HATA, PROBLEM VEYA BAŞKACA SORUNLAR İÇEREBİLİR. TARAFIMIZIN VEYA YETKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BU SORUNLAR KAPSAMINDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. 

  12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, DREAM GAMES DOLAYLI, KAZAEN MEYDANA GELEN VEYA BUNA BENZER ZARARLARINIZDAN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KAR KAYBINIZDAN VEYA VERİ KAYBINIZDAN VE HERHALDE MANEVİ ZARARLARINIZDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. DREAM GAMES BU HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDA VEYA HİZMETLER KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN VE SÖZLEŞME VEYA BAŞKACA HUKUKİ BİR ALTYAPI SONUCU OLUŞAN DOLAYLI ZARARLARINIZDAN SORUMLU OLMADIĞI GİBİ, DREAM GAMES’İN HİZMETLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN TARAFINIZA OLAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUMUZ DREAM GAMES OYUNLARI İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞUNUZ SATIN ALIMLAR ESNASINDA ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TOPLAM TUTARLAR İLE SINIRLI OLUP, DREAM GAMES BU TUTARIN ÖTESİNDE BİR TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU KABUL ETMEMEKTEDİR. İŞBU HİZMET KOŞULLARINDA YER ALAN HÜKÜMLER TARAFINIZA UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA VERİLEN ASGARİ HAKLARI ETKİLEMEMEKTE OLUP, DREAM GAMES'İN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU SONUCU OLUŞACAK ZARARLARDAN DREAM GAMES SORUMLUDUR. 

  Dream Games’e veya çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine, yetkili kişilerine, iştiraklerine, adi ortaklıklarına kastınız veya ihmaliniz sonucu zarar vermeniz ve Şirket veya bu kişiler nezdinde herhangi bir kayıp, tazminat yükümlülüğü, talep kalemi, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı bir zarar oluşması halinde Dream Games’in her türlü zararını karşılayacağınızı ve her türlü tazmin talebini yerine getireceğinizi taahhüt etmektesiniz.

  13.  OYUN VERİLERİNE İLİŞKİN FERAGATNAME

  İşbu Hizmet Koşulları kapsamında belirtildiği üzere Websitesi’ni veya Hizmetleri kullanmanız karşılığında oyun verilerine ilişkin herhangi bir sahiplik hakkı kazanmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Şirket tarafından tutulan ve yaratılan oyun kapsamında yer alan elektronik her türlü dosya, oyun karakterleri, oyun içeriğindeki hesaplar, oyun içerisindeki sanal paralar, istatistikler, kullanıcı profilleri ve benzeri her türlü veri (“Oyun Verisi”) Dream Games’e aittir ve Dream Games tarafından depo edilmektedir. Oyun Verisi’nin tutulması esnasında Dream Games’in önceliği bu verilerin güvenliği olup, verilerin herhangi bir şekilde kaybolması sebebiyle Dream Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  Özellikle, Dream Games'in oyun içi sanal paralarına ilişkin olarak, OYUN İÇERİSİNDE SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELDE ETMİŞ OLDUĞUNUZ OYUN İÇİ SANAL PARALARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SAHİPLİK HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ. DREAM GAMES’İN OYUN İÇİ SANAL PARALAR ÜZERİNDE MÜNHASIRAN HAK SAHİPLİĞİ BULUNMAKTA VE OYUN İÇİ SANAL PARALAR OYUN VERİSİ OLARAK KABUL EDİLMEKTE VE EĞLENCE AMAÇLI OLARAK KULLANICILARA ÖZGÜLENMEKTEDİR.

  14. TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

  Websitesi’ni veya Hizmet’leri kullanım esnasında işbu Hizmet Koşulları’nı, başkasına ait bir kullanıcının hesabını veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlale sebep olacak nitelikte olan zarar verici filleriniz sonucunda Şirket’i tazmin etmeyi üstlenmektesiniz. Şirket’in veya iştirakinin, çalışanlarının, danışmanlarının veya yetkililerinin herhangi bir üçüncü kişinin ileri sürdüğü talepler doğrultusunda Şiket’in veya bu madde kapsamında anılan kişilerin zararı, kaybı veya sorumluluğu oluşması, bu kişilerin herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olması durumunda bunları karşılamayı kabul etmektesiniz. Şirket, üçüncü kişi taleplerini, sorumluluğuna yol açmış olan fiilleri sizlere bildirecek ve bu taleplerin masrafı tamamen sizlere ait olmak üzere karşılanması adına gerekli önlemleri alacaktır.

  15. HİZMETLER İÇERİSİNDEKİ FORUM VE MESAJLAŞMALAR

  “Forum” bire bir mesajlaşmanın yapılabildiği, mesajlaşma içeriğinin bulunduğu, diğer mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcıları ile elektronik davet kartları dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler üzerinden iletişim sağladığınız alandır. Hizmetler dahilinde herhangi bir Foruma dahil olmuşsanız aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılacaksınız. 

  Hizmetler dahilindeki Foruma herhangi bir içerik girişi yapmanız halinde bu içeriklerin Şirket’in sunucularında tutulduğunu kabul etmektesiniz. Forum kapsamında herhangi bir kişisel bilgi paylaşmanız halinde bunun tanımadığınız kişilerce görüntülenebileceğini ve bu bilgilerin tanımadığınız kişilerce elde edebileceğini kabul etmektesiniz. Bu kapsamda paylaştığınız bilgilerin kendi iradenizle ve sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere paylaşıldığını ve bunların güvenliğine ilişkin herhangi bir teminat vermediğimizi belirtmek isteriz. 

  16. WEBSİTESİ KODLARI

  Websitesi veya Hizmet’lere ilişkin olan websitesi kodlarının tamamı Dream Games’e aittir. 

  17. MARKALAR

  Şirket’in markalarının hukuka aykırı kullanımı yasaklanmış olup, bu markalar burada belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere “dream games” adlı Dream Games markasından oluşmaktadır.

  18. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

  Dream Games ile aranızda bir uyuşmazlık ortaya çıkması halinde, Dream Games ilgili uyuşmazlığın Dream Games ile iletişime geçilerek ve info@dreamgames.com e-posta adresinden yürütülecek iyi niyetli görüşmeler sonucunda çözümlenmesini teşvik etmektedir. Tarafınız ve Dream Games arasında meydana gelen uyuşmazlığın iyi niyetli yollarla çözümlenememesi halinde, uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmektesiniz.

  19. BÖLÜNEBİLİRLİK

  Yetkili hukuk kapsamında işbu Hizmet Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz addedilmesi halinde diğer hükümler geçerliliğini koruyacak ve ilgili hükmün geçersizliğinden etkilenmeyecektir. 

  20. TADİLLER

  Şirket, öncesinde bir bildirimde bulunmaksızın, (a) işbu Hizmet Koşulları’nı tadil edebilir; (b) Websitesi’ni ve/veya Hizmet’i değiştirebilir; ve (c) Websitesi’nin ve/veya Hizmet’lerin kullanımını durdurabilir. Şirket, işbu Hizmet Koşulları’nda herhangi bir değişiklik olması halinde bunu Websitesi’ne yükleyecek ve değişiklik ilgili yükleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Hizmet Koşulları'nı ve Websitesi üzerinde yüklenmiş olan diğer online politikaları periyodik olarak gözden geçirmeli ve değişikliklerden bu şekilde haberdar olmalısınız. 

  21. MÜCBİR SEBEPLER

  Dream Games, Dream Games’in kontrolü haricinde gerçekleşen ve öngörülemeyen olaylardan dolayı Hizmet’leri ifa edememesi halinde mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcılarına karşı sorumlu olmayacaktır. Bunlar Dream Games’in kontrolü haricinde gerçekleşen savaş, terör, ambargo, yangın, sel, deprem, sivil veya askeri darbe girişimleri, pandemi vb. olaylardır. 

  HİZMETLERİ KULLANMANIZ VE WEBSİTESİNE ERİŞMENİZ İLE BİRLİKTE İŞBU HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE BU HİZMET KOŞULLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.

 • DREAM GAMES GİZLİLİK POLİTİKASI

  Yürürlük Tarihi: 19 Ağustos 2020

  Son Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2022

   

  1. Giriş

  Dream Oyun Yazılım ve Pazarlama Anonim Şirketi (“Dream Games” veya “biz”) olarak mobil oyun tasarımı alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz. İşbu Gizlilik Politikası ile faaliyet gösterdiğimiz ülkelerde işlemekte olduğumuz kişisel verilerinizi hangi şartlarda işleyeceğimizi, depolayacağımızı, paylaşacağımızı ve kullanacağımızı şeffaf bir şekilde açıklamayı amaçlıyoruz. Gizliliğiniz ve kişisel verilerinizin güvenliği bizler için oldukça önemli olup, olmaya da devam edecektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda “kişisel veriye” ilişkin bir atıf var ise, kişisel veri kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi anlamına gelmektedir.

  İşbu Gizlilik Politikası Dream Games mobil uygulamalarına, web sitelerine, forumlarına ve her türlü bloglarına ve Dream Games tarafında çevrimiçi veya çevrimdışı olarak verilen her türlü hizmete uygulanacak olup, zaman zaman, her türlü platformdan yapılan ve tarafınıza verilen tanıtım ve reklam faaliyetlerimize de uygulanacaktır. Bu Gizlilik Politikası özelinde mobil oyunumuz, web sitemiz, tanıtım ve reklam faaliyetlerimiz hep birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır.

  İşbu Gizlilik Politikası uyarınca kişisel verileriniz, mobil uygulamamızı indirmeniz, oyunumuza erişmeniz ve/veya oyunumuzu oynamanız veya diğer Hizmetler için web sitemize giriş yapmanız sırasında sizlere talep ettiğiniz hizmetleri sunabilmemiz için işlenecektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği üzere tarafımıza kişisel veri sağlama veya kişisel verinin kullanılması noktasında herhangi bir çekinceniz var ise oyunlarımızı oynamayabilir veya diğer Hizmetler’imizi kullanmayabilirsiniz. Bu Gizlilik Politikası Kuzey Amerika, Avrupa, Türkiye, Asya Pasifik ülkelerine ve diğer mevzuatları kapsayacak şekilde global ihtiyaçları karşılamak üzere hazırlanmıştır.

   

  2. Kişisel Verinizi Nasıl Elde Ediyoruz

  Kişisel verilerinizi direkt olarak sizden veya sizin onayınızı alan veya başkaca bir hukuki sebebe dayanmak suretiyle kişisel verilerinizi tarafımıza aktarma hakkı bulunan üçüncü kişi şirketlerden (tarafınızdan rıza almış olan tanıtım platformları, tanıtım işlerine ilişkin iş ortaklarımız) elde etmekteyiz. Bu, sizlere ilişkin verileri, kullanmış olduğunuz başkaca hizmetleri, oynadığınız başkaca oyunları ve genel lokasyon bilgisini içerebilecektir.  Kişisel verilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde kullanacağız.

   

  2.1 Direkt Olarak Tarafınızdan Elde Edilen Kişisel Veriler

  Mobil oyunumuzu indirmeniz, oyunumuza erişmeniz veya diğer Hizmetler’imizi kullanmanız ile birlikte Dream Games, kişisel verilerinizi söz konusu hizmetleri size sunabilmek adına işlemektedir. Bu verilerin çoğunluğu tarafınızdan veya tarafınıza ait cihazdan gelmekte olup, bunlar cihaz numarası, cihazınızın işletim sistemi, versiyonu, modeli, CPU, RAM ve disk hacmi, donanım türü, tanıtım numarası, işletim sisteminizin modeli, cihazınızın ismi, oyun merkezi numarası ve lokasyon bazlı IP’dir. İşbu bilgileri oyunumuzu kullanmanızı sağlamak ve Hizmetler’i tarafınıza ifa edebilmek ve oyun içi verimi artırmak, tekliflerimizi özelleştirmek ve satın almaları onaylamak adına kullanmaktayız. Ayrıca verilerinizi işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen diğer amaçları gerçekleştirebilmek adına da kullanacağımızı belirtmek isteriz.

  Hangi Hizmet’imizi kullandığınıza bağlı olarak aşağıdaki nitelikte kişisel verileri elde edebilir veya işleyebiliriz:

  • Oyunumuzu, reklamları ve diğer Hizmetler’imizi hangi şekilde kullandığınız (örnek olarak, web sitemizi veya oyunlarımızı nasıl ve ne zaman ziyaret ettiğiniz), Hizmetler’imize ve oyunumuza hangi cihaz ile erişim sağladığınız;
  • Sosyal medya kanalları ile etkileşiminiz.

  Facebook hesabınızı eşleştirmek veya hesabınıza bağlanmak suretiyle Dream Games Profili oluşturmayı tercih etmediyseniz, tarafınızdan elde ettiğimiz kişisel veriler anonim olacaktır. Ancak bu kapsamda da cihaz özelinde ve kişiyi belirlenebilir kılan, aşağıda anılan başkaca veriler elde edilebilecektir:

  • Hizmetler’imize eriştiğiniz veya oyunumuzu oynarken kullandığınız cihazın veya cihazların tipi, IP adresi, cihaz bilgileri, Dream Games oyuncu ID numarası ve oyunu oynamakta olduğunuz ülke veya bölge gibi belirleyiciler ve
  • Oyunumuzu hangi şekilde oynadığınız ve web sitemizi ne amaçla kullandığınız (hangi seviyeye başladığınız ve bitirdiğiniz, harcadığınız zaman, ödülleriniz, ilerlemeniz, oyun içi gelişiminiz, hangi süre ile oyunu kullandığınız, ilgili seviye özelinde yapmış olduğunuz deneme sayısı ve yapılmış olan satın almalar).

   

  • Hizmetlerin Sunulması ve İyileştirilmesi

  Kişisel verilerinizi web sitemizi, tanıtım ve diğer Hizmetler’imizi tarafınıza sunmak ve bu Hizmetler’imizi iyileştirmek adına kullanmaktayız. Bu kullanım ile sizlerin ve diğer oyuncuların oyunu en iyi şekilde kullanmalarını hedeflemekteyiz. Bu kapsamda web sitemizin ve oyunumuzun tüm cihazlarda düzgün bir şekilde çalışması ve sizlerin de diğer oyuncular gibi oyunumuzdan alabileceğiniz maksimum verimi almanız adına kişisel verilerinizi analiz amaçlı olarak işlemekteyiz.

  • Müşteri Hizmetleri

  Direkt olarak tarafımıza müşteri destek hizmetleri kapsamında tarafımıza iletmiş olduğunuz kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu verilerinizi sizlerle iletişime geçmek ve örnek olarak müşteri destek hizmetlerinin bir parçası olarak veya oyunumuza ve Hizmetler’imize ilişkin güncellemeleri bildirmek amacıyla işlemekteyiz. Sonuç olarak, kişisel verilerinizi hesabınızı ve tarafımızla olan ilişkinizi yönetmek ve Hizmet’lerimizin geliştirilmesi amacıyla işlemekteyiz.

  • Kullanıcı Yorumları

  Zaman zaman oyuna ilişkin yorumlarınızı tarafımıza iletmiş olduğunuz esnada bu yorumlar kişisel verilerinizi içerebilecektir ve bu kişisel veriler tarafınızca gönüllü olarak verilmektedir. Bu amaçla verilen kişisel verileri ürünlerimizin, web sitesinin ve/veya Hizmetler’in geliştirilmesi amacıyla ve işbu politika hükümlerine uygun olarak kullanabiliriz.

  • Chat/Mesajlaşma

  Bazı Hizmetlerimiz mesajlaşma özelliği içermektedir. Kullanıcılarımız diğer kullanıcılara chat hizmetleri üzerinden mesaj gönderebilmekte ve ilgili mesajlar bu madde kapsamında sayılan sebepler ile tarafımızca kullanılmakta ve saklanmaktadır: (a) mesajların iletilmesi; (b) tarafınız ve mesajı alan kişinin mesaj geçmişini görebilmesi (ilgili oyun içi mesajların içeriği son işlem tarihinden itibaren 3 ay içinde silinecek ve görüntülenemeyecektir). Otomatik filtreler aracılığıyla mesajların içeriğini görüntüleme hakkımızı saklı tutmaktayız. Ayrıca hizmet koşullarımızı yerine getirmek amacıyla tarafınızca mesaj gönderilmesini veya chat hizmetini kullanma özelliğini engelleme hakkımız bulunduğunu belirtmek isteriz.

  • Analitik ve İnceleme Faaliyetleri

  Oyunumuzu ne şekilde oynadığınız ve Hizmetler’in kullanımına ilişkin olarak tarafınızdan bilgi elde etmek amacıyla üçüncü kişilere ait olanları da içerecek şekilde analitik araçlar kullandığımızı ve bu araçların çerez veya benzer takip teknolojileri içerdiğini belirtmek isteriz. Bu verileri araştırma, ölçümleme amacıyla kullanmaktayız.

  • Hile ve Suçun Önlenmesi

  Hile ve suçun önlenmesi adına kişisel verinizi kullanabiliriz. Ayrıca bu fiillerin önlenmesi için yetkili otoritelere kişisel verinizi aktarmak suretiyle suçun araştırılması adına kişisel verilerinizin kullanılabileceğini belirtmek isteriz.

  • Hukuki Kullanım

  Kişisel verilerinizi uygulanacak hukukun izin verdiği şekilde ve ölçüde kullanabiliriz.

  • Websitemizi Ziyaretiniz

  https://www.dreamgames.com/  linkli websitesini (“Websitesi”) ziyaret etmeniz halinde tarafınıza ilişkin aşağıda belirtilen kişisel verileri elde edebilir ve işleyebiliriz:

  • İş başvuru formunu Web sitesi üzerinden doldurduğunuz esnada tarafımıza iletmiş olduğunu bilgiler veya CV’nizi veya ek bilgileri yüklemiş olduğunuz esnada yüklemeye konu olan kişisel veriler.

   

  2.2 Üçüncü Kişilerden Elde Edilen Kişisel Veriler

  Yukarıda belirtildiği üzere kişisel verilerinizi oyunumuzu kullanmanız veya Web sitesi’ni ziyaret etmeniz veya Hizmetler’i kullanmanız sebebiyle çoğunlukla direkt olarak sizden elde etmekteyiz.  Ancak üçüncü kişi şirketlerin kişisel verilerinize ulaşmasına rıza verdiğiniz takdirde (ilgili üçüncü kişiler mobil uygulamamızı App Store veya Google Store’dan indirmeniz veya Facebook hesabınızı mobil uygulamamız ile eşleştirmeniz sebebiyle verilerinize ulaşmaktadır), ilgili üçüncü kişilerden kişisel verilerinizi elde etmekteyiz.

  • Facebook Hesabınızın Eşleştirilmesi

  Facebook hesabınıza ilişkin profil bilgileriniz ile Dream Games mobil uygulamasına giriş yaptığınız takdirde, Facebook üzerinde bulunan bazı hesap bilgilerinize erişim sağlayacağız. Oyunlarımızı online olarak oynamak istemeniz halinde basit nitelikteki Facebook hesap bilgileriniz Dream Games profiliniz ile eşleşecektir. Bu kapsamda Facebook ID numaranızı, profil resminizi ve isminizi elde edeceğiz. Oyunu bu şekilde oynamanız halinde birden fazla cihaz üzerinden Dream Games profilinize girmek suretiyle oyunu oynayabileceksiniz. Ayrıca Facebook arkadaşlarınızın oyun içerisindeki ilerlemesini görebileceksiniz (elbette arkadaşlarınız da sizinkileri görecektir), veya bulunması halinde diğer arkadaşlarınızı oyunu oynamaya davet edebileceksiniz.

  Ayrıca Facebook ile Dream Games profilini eşleştirmeniz halinde Facebook isminizi ve avatarınızı ve oyunu oynayan arkadaşlarınızın isimlerini elde edebileceğiz. Facebook hesabınız ile Dream Games profilinizi eşleştirdiğinizde Facebook diyalog kutusu üzerinden tarafınıza ait olan e-posta adresine ulaşamayacağımızı belirleyebilirsiniz.

  Facebook ile oyuna giriş yapmak izniniz olmadan sayfanızda bir paylaşım yapacağımız anlamına gelmeyecektir. Ayrıca oyunu oynamayan arkadaşlarınıza ilişkin herhangi bir veri elde etmeyeceğimizi belirtmek isteriz. Facebook arkadaşlarınızın ilerlemenizi görmesini istemiyorsanız oyunun Facebook ile olan bağlantısını kesebilir veya Facebook ayarları üzerinden buna verilen izni kaldırabilirsiniz.

  Facebook’un (https://www.facebook.com/privacy/explanation) linki üzerinde bulunan gizlilik politikasını okumanız ve gizlilik ayarlarını incelemek suretiyle Facebook’a ilişkin kişisel verilerinizin hangi şekilde paylaşıldığını inceleyebilirsiniz.

  • Mobil Uygulamamızın App Store ve Google Store Üzerinden İndirilmesi

  Mobil uygulamalarımızı indirmeniz veya satış işlemine konu herhangi bir ürünü almanız (App Store veya Google Store aracıyla indirebilecekleriniz), halinde Dream Games kredi kartı veya banka hesap bilgilerinize erişim sağlayamayacaktır. Ancak, üçüncü kişi konumundaki ödeme yöntemi hizmeti sunanlar satın alımlarınıza ilişkin ve finansal olmayan bilgileri bizlerle paylaşabilecektir.

   

  3. Kişisel Verilerinizin İşlenmesine İlişkin Amaçlar

  Kişisel verilerinizi aşağıda anılan amaçlar doğrultusunda elde etmekte ve bu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

  • Oyunumuzun sunulması, oyun içi satın alımlarınızın gerçekleştirilmesi ve müşteri destek hizmetlerinin tarafınıza verilmesi;
  • Oyunun iyileştirilmesi ve müşteri bazlı oyun organizasyonlarının, oyun içi tekliflerin ve promosyonların tarafınıza iletilmesi;
  • Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri de dahil olmak üzere işbu Gizlilik Politikası’nda yer alan diğer amaçların yerine getirilmesi;
  • Oyunumuzun ve Hizmetler’imizin çalışması, geliştirilmesi ve iyileştirilmesi;
  • Hizmetler’imizin kişiselleştirilmesi ve kullanıcılarımızın deneyimlerinin ve Hizmetler’imizden aldığı keyfin ölçümlenmesi ve kullanıcı deneyimlerinin oyunumuza yansıtılması;
  • Oyun içi gelişmelere ve güncellemelere ilişkin tarafınıza bildirim yapılması, yeni ürünler ve promosyonlara ilişkin tarafınıza bildirimde bulunulması;
  • Konfirmasyonlar da dahil olmak üzere, teknik bildirimlerin, güncellemelerin ve güvenlik bildirimlerinin yapılması;
  • Kullanıcılarının birbirleriyle mobil uygulama içerisinde iletişim sağlaması;
  • Müşteri destek hizmetleri kapsamında yapmış olduğunuz yorum ve isteklerinizin cevaplandırılması;
  • Diğer mobil oyun kullanıcıların potansiyel hukuka aykırı ve yasaklanmış faaliyetlerinin engellenmesi;
  • İç kalitenin sağlanması ve Hizmetler’in test edilmesi;
  • Tarafımıza uygulanan hukuka uyum sağlanması, hileli davranışların önlenmesi, hizmet koşulları hükümlerine uyum sağlanması veya https://dreamgames.com/tr/terms/ linkinde bulunan Hizmet Koşulları kapsamındaki hukuki haklarımızın ve çıkarlarımızın korunması ve savunması;
  • İşe alım süreçlerine ilişkin olarak tarafınız ile iletişime geçilmesi; ve
  • Bu Gizlilik Politikası’nda veya herhangi bir mevzuat hükmü kapsamında öngörülmesi.

  4. Tanıtım

  Biz ve üçüncü kişi ortaklarımız tarafınıza tanıtım amaçlı olarak gönderilecek yazışmaların gönderilmesi amacıyla tarafınıza ait olan kişisel verileri toplayabilecektir. Örnek olarak Hizmetler’imizin içeriğinde üçüncü kişilerin web sitesine veya uygulamalarına ilişkin tanıtım materyalleri bulundurabiliriz.

  Tarafınıza ilişkin olarak tuttuğumuz kişisel verileri Dream Games’in Hizmetler’ini tanıtmak amacıyla ve aşağıdaki şekilde kullanabiliriz:

  • Başkaca kişilerin web sitesi ve mobil uygulamalarında reklam çalışması yürütmek;
  • Tarafınıza kişiselleştirilmiş promosyonları sunabilmek;
  • Oyun içi reklam ve özel tekliflerimizi tarafınıza iletmek.

  4.1 Tanıtım Amaçlı Kullandığımız Kişisel Veriler

  Bu kapsamda kişisel verilerinizi dikkatinizi çekecek ve ilgili olduğunuz tanıtımlar için kullanmaktayız. Bu kapsamda işlemiş olduğumuz veriler aşağıdakileri içermektedir:

  • Reklam belirleyiciler ve cihazınızdan alınan kişisel nitelikte olmayan diğer veriler;
  • Oynamakta olduğunuz oyun ve oyunumuz ve Hizmetler’imiz ile etkileşiminiz;
  • Ülke veya bölge; ve
  • Üçüncü kişi iş ortaklarımızdan veya tarafınızdan alınan rıza dahilinde üçüncü kişilerden veya tarafımızla kişisel verilerinizi paylaşmak adına hukuki hakkı bulunan üçüncü kişilerden elde edeceğimiz kişisel verileriniz.

   

  4.2 Tanıtıma İlişkin İş Ortakları

  Oyunumuzun çıkarılması ve tanıtımı esnasında çeşitli üçüncü kişi iş ortaklarından tanıtım amacı ile destek almaktayız. Bu kapsamda tarafınızdan elde etmiş olduğumuz kişisel verileri bu amaçla ilgili iş ortaklarımızla paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.

  Tanıtıma ilişkin iş ortaklarımız sizlerden elde edilen kişisel verileri göz önünde bulundurmak suretiyle sizlerin dikkatini çekecek ilgi alanınıza dayalı reklam hizmetinde bulunabilir. Tanıtıma ilişkin iş ortaklarımızın Dream Games oyunlarına veya Hizmetler’ine ilişkin reklamları görmek istediğinizi belirlemesi halinde başkaca website veya hizmetleri kullanımınız esnasında tarafınıza Dream Games reklamı gösterilebilecektir.

  İlgi alanınıza dayalı reklamlar aracılığı ile ilgili kişisel verilerinizin işlenmesini istemiyor iseniz, tarafımıza privacy@dreamgames.com üzerinden bildirimde bulunarak vazgeçme talebinde bulunabilirsiniz. İlgi alanınıza dayalı reklamları almaktan vazgeçmeniz halinde, Dream Games ürünlerine ve Hizmetler’ine ilişkin reklam almaya devam edebilirsiniz. Ancak bu reklamlar kişisel verinizin kullanılması suretiyle tarafınıza sağlanmamış olacaktır.

  İşbu Gizlilik Politikası’nı onaylamanız  ve oyunu indirmeniz veya oynamaya devam etmeniz ve herhalde işbu maddede belirtildiği üzere ilgi alanınıza dayalı reklamların almaktan vazgeçmemiş olmanız halinde, tanıtıma ilişkin iş ortaklarımıza reklamların geliştirilmesi ve hedef kişilere ulaşması adına kişisel verileriniz kullanılacaktır.

  İşbu Gizlilik Politikası, tanıtıma ilişkin iş ortaklarımız tarafından tarafınıza ilişkin olarak elde edilen kişisel verilere uygulanmayacak olup, bu konuda iş ortaklarımızın gizlilik politikalarını incelemenizi önermekteyiz.

   

   4.3 Üçüncü Kişilerce Kullanılan Çerezler

  Hizmetler üzerinde içerik veya sair işlevler sunan üçüncü kişiler, Hizmetler üzerinden bilgileri otomatik olarak toplamak amacıyla çerezler veya başka teknolojiler kullanabilir. Çerezler, üçüncü kişiler tarafından ziyaretçilerin tarayıcılarına yerleştirilen küçük metin dosyalarıdır. Websitemizi veya diğer Hizmetler’imizi kullandığınızda bu kişilere ait çerezler bilgisayarınıza yerleştirilebilir. Çerezler, Websitesi’ne ilişkin olarak üçüncü kişi hizmet sağlayıcıları tarafından aşağıdaki amaçlar için kullanılacaktır:

  • Operasyonla İlgili.Çerezler, Websitesi’nin işlevselliği için kullanılabilir.
  • Performansla İlgili.Websitesi’nin performansını değerlendirmek amacıyla, ziyaretçilerimizin Websitesi’ni nasıl kullandıklarının anlaşılmasına yardımcı olan çerezler kullanılabilir.
  • İşlevsellikle İlgili.Websitesi’ne ulaştığınızda daha gelişmiş bir işlevsellik sağlayabilmemize imkan tanıyan çerezler kullanılabilir.

  Tarayıcınızı bilgisayarınıza çerez yerleştirme teşebbüsleri hakkında sizi uyarmasını sağlayacak şekilde ayarlayabilir veya izin verdiğiniz çerez türlerini sınırlayabilirsiniz. Flash çerezler tarayıcı çerezlerinden farklı şekilde çalışmaktadırlar ve bir tarayıcıda mevcut olan araçlar, flash çerezlerin kaldırılmasında etkili olmayabilir.

  Hizmetler’imiz ile ilgili aktivitelerinizi izlemek ve iyileştirmek için çerezler gereklidir, bu nedenle çerezleri devre dışı bırakırsanız Hizmetler’imizin bazı özelliklerini veya işlevlerini kaybedebilirsiniz.

   

  5. Reklam Belirleyici, Yazılım Geliştirme Kitleri ve Benzer Teknolojiler

  Oyunlarımıza Websitesi’nin ve internet bazlı reklam faaliyetlerinin sunulması adına, reklam belirleyicileri, yazılım geliştirme kitleri ve benzeri teknolojileri kullanmaktayız. Bu bölümde bu teknolojileri hangi şekilde kullandığımız belirtilmektedir.

  Reklam belirleyiciler ve benzeri teknolojiler tarafınıza Hizmetler’in sunulması ve cihazınızdan veri elde etmek amacıyla kullanılmaktadır. İlgili teknolojiler tarafımıza ve üçüncü kişi tanıtım işlerine ilişkin iş ortaklarımıza aşağıdakileri sağlamaktadır:

  • tarafınızı ve cihazınızı tanıma;
  • ilgi alanınıza dayalı reklamları tarafınıza iletme;
  • Hizmetler’imizin üçüncü kişi sosyal ağ veya platformlar ile etkileşim sağlama (ilgili etkileşim tarafınızca seçilmiş ise);
  • Bize ve üçüncü kişilere tarafınıza kişiselleştirilmiş hizmetler verme, örnek olarak Hizmetler’in doğru dilde sunulması.

  5.1 Reklam Belirleyiciler ve Benzeri Teknolojiler Ne Şekilde Çalışmaktadır?

  Reklam belirleyicileri, cihazınızla benzersiz bir şekilde ilişkilendirilen, tanıtım için kullanılan Android ID numarası ve/veya Apple ID numarası gibi kalıcı olmayan, kişisel olmayan belirleyicilerdir. Benzer teknolojiler, reklamlardaki pikselleri izlemeyi de içerir. Bu teknolojiler, web sitelerini ve uygulamaları kullandığınızda ilgili şirketlerin (pazarlamacılar ve reklam verenler dahil) cihazınızı tanımasına olanak tanır.

   

  5.2 Cihazınız ve Facebook Üzerinden İlgi Alanına Dayalı Reklamlardan Nasıl Vazgeçilir?

  İlgi alanına dayalı reklamlardan cihaz üzerinden vazgeçilmesi: İlgi alanına dayalı reklamların önlenmesi için cihazınızın reklam tanımlayıcısının kullanılmasını önlemeyi seçebilir veya cihazınızın ayarlarını değiştirmek suretiyle cihazınızın reklam tanımlayıcısını sıfırlayabilirsiniz. Ayarlar cihazdan cihaza değişiklik gösterir, ancak reklam kimliği ayarlarını genellikle cihazınızın ayarlarında "gizlilik" veya "reklamlar" sekmesi altında bulabilirsiniz.

  Facebook üzerinden yapılan reklamlardan vazgeçilmesi: Facebook kanalı ile reklam faaliyetlerine ilişkin tercihleri güncellemek için Facebook hesabınıza girmeli ve burada bulunan ayarlar sekmesinden ayarlarınızı güncellemelisiniz.

   

  6. Haklarınız

  Kişisel verilerinize ve bu verileri hangi şekilde kullandığımıza ilişkin çeşitli haklarınız bulunmaktadır. Bu haklarınızı aşağıda yer alan Bize Ulaşın bölümünden bizlere ulaşmak suretiyle dilediğiniz zaman kullanabilirsiniz.

  Bu haklar aşağıdakileri içermektedir:

  • Kişisel verilere erişim: Dream Games’in kullanmakta olduğu kişisel verilerinize erişim hakkınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verilerin düzeltilmesi veya silinmesi: Kişisel verinizin yanlış veya eksik olması halinde Dream Games’e privacy@dreamgames.com adresine email göndererek başvurmak suretiyle bu kişisel verilerin düzeltilmesi veya tamamlanması talep etme hakkınız bulunmaktadır. Ayrıca Dream Games’e privacy@dreamgames.com adresine email göndererek başvurmak suretiyle belirli şartlara tabi olmak üzere kişisel verilerinizin silinmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.
  • Hesabınızın pasif hale getirilmesi: Facebook hesabınız ile oyun içerisindeki hesabınızın eşleştirilmesini kaldırmak ve oyunumuzu mobil cihazınızdan silmek suretiyle hesabınızı tamamen pasif hale getirebilirsiniz. Hesabınızın tamamen pasif hale getirilmesi halinde oyun içerisindeki ilerlemenizin ve kullanılmamış olan sanal paraların tamamen kaybolacağını lütfen not ediniz.
  • Kişisel verilerin işlenmesinin sınırlandırılması: Belirli şartlara tabi olmak üzere Dream Games’den kişisel verilerinizin kullanılmasının sınırlanmasını talep edebilirsiniz.
  • Kişisel verilerin işlenmesine itiraz: Belirli şartlara tabi olmak üzere kişisel verilerinizin Dream Games tarafından kullanılmasına itiraz etme hakkınız bulunmaktadır.
  • Kişisel verilerin taşınabilirliği: Kişisel verilerinizi biçim verilmiş ve genellikle kullanılan bir formatta teslim alma hakkınız bulunmaktadır. Belirli şartlara tabi olmak üzere, bu hakkın kullanımı ile ilgili verileri başkaca bir şirket ile kullanabilirsiniz. 
  • Vazgeçme Hakkı (Kaliforniya, ABD): Kaliforniya’da ikamet etmekte olan kişilerin kişisel verilerinin satılması ile ilgili vazgeçme hakkı bulunmaktadır. Kişisel verilerinizin satışına ilişkin olarak vazgeçme hakkınızı kullanmış iseniz, tanıtıma ilişkin iş ortaklarımız da dahil olmak üzere kişisel verilerinizi satmayacağız. Ancak iş ortaklarımız tarafınıza ilişkin olarak uhdelerinde bulunan bilgileri kullanmak suretiyle sizlere bazı reklamlar iletebilecektir.

   

  Tarafınıza ilişkin olarak elde ettiğimiz kişisel verilerinizi kontrol etmenizin başkaca yolları bulunmaktadır. Örnek olarak oyunumuzu mobil cihazınızdan silebilir veya Facebook hesabınız ile oyunumuzun eşleştirilmesini kaldırarak bu işleme son verebilirsiniz.

  Ayrıca cihazınızın ayarlarından mobil reklam belirleyicilerinizi sıfırlayabilir veya sınırlandırabilirsiniz.
  Sizlere anlık olarak; oyunumuza ilişkin güncellemeleri, yüksek skorları ve ilginizi çekebilecek diğer konulara ilişkin bildirimleri gönderebiliriz. Mobil cihazınızdaki ayarları değiştirerek istediğiniz zaman bu tür iletişimleri almamayı tercih edebilirsiniz.

   

  7. Çocuklar

  Hizmetler’imizi ve Websitesi’ni kullanmak için 13 yaşın üzerinde olmak zorundasınız. 13 yaşın altındakilerden bilerek ve isteyerek kişisel veri elde etmemekle birlikte bu kişilerin Hizmetler’i işbu Gizlilik Politkası’na aykırı olarak kullanması halinde bu kişilerden kişisel veri elde edebiliriz. 13 yaşın altındaki kişilerden (veya Avrupa Birliği’ndeki bazı ülke ve/veya bölgelerin tabi olduğu mevzuata göre 16 yaşından küçük kişilerden) herhangi bir kişisel veri elde ettiğimizi düşünüyorsanız lütfen Bize Ulaşın bölümünden bizlerle iletişime geçiniz.

   

  8. Kişisel Verilerinizin Paylaşılması

  İşbu Gizlilik Politikasında detaylarını açıklamış olduğumuz üzere Hizmetlerimiz kapsamında işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen kişisel verilerinizi paylaşabiliriz (üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarımız aracılığı ile Hizmetler’i sağlamak, hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirmek, haklarımızı ve sahipliğimizi korumak amacıyla).

  • Hizmet Sağlayıcıları. Kişisel verilerinizi hizmet sağlayıcılarımız ile paylaşabiliriz. Hizmet sağlayıcılarımız (veri işleyenler) tarafımıza (i) teknik destek ve benzeri hizmetleri sağlayan; (ii) tarafınızca talep edilen bilgi ve hizmetleri sağlayan; (iii) müşteri destek hizmetleri sunan; (iv) analitik ve arama motoru aktivitelerine ilişkin olarak Hizmetler’in gelişmesi ve iyileştirilmesi hizmetlerini sağlayan ve (v) Hizmetler’imize ilişkin her türlü teknik desteği sağlayan kişilerdir. Dream Games ilgili hukuki gerekliliklere uygun olarak ilgili hizmet sağlayıcılar ile kişisel verilerinizin ilgili hizmetin sunulması haricinde kullanılmaması veya paylaşılmamasına ilişkin yasakları içeren sözleşmeleri akdetmiştir.
  • Tarafınızın, Bizim ve Diğer Kişilerin Haklarının Korunması Adına Yapılan Paylaşımlar (Mevzuat Hükmünün Gerektirmesi ve Benzer Paylaşımlar). Aşağıdakilerden herhangi birinin mevcut olması halinde kişisel verilerinize ulaşabilir ve diğer hesap bilgileriniz ile içeriği kişisel verileriniz ile birlikte paylaşabiliriz. Bunu (i) herhangi bir hukuki süreç kapsamında mahkeme kararı veya benzer bir sürece istinaden tarafımızdan talep edilmiş ise; (ii) taleplerinizi yerine getirmek adına; (iii) sizin ve bizim haklarımızın tesisi veya korunması adına; (iv) Dream Games politikalarını ve sözleşmelerini ifa edebilmek adına; (v) Dream Games’e borçlu olunan tutarları tahsil edebilmek adına; (vi) fiziksel zararı veya finansal kaybı önleyebilmek veya herhangi bir hukuka aykırı fiilin soruşturmasına ilişkin olarak yapabiliriz.

  Buna ek olarak sunucu logları güvenlik sebepleri ile (örnek olarak Hizmetler üzerinde gerçekleşen yetkisiz faaliyetlerin tespiti) zaman zaman incelenmektedir. Bu durumlarda IP adresini içerir sunucu log verisi ilgili soruşturmanın yürütülmesi ve yetkisiz kişinin kimliğinin tespit edilebilmesi için yetkili otoriteler ile paylaşılabilecektir.

  Mal Varlığının Satışı ve Kontrol Değişikliği. Dream Games mal varlığının satışı veya kurumsal olarak yeniden yapılandırma gerçekleşmesi veya Dream Games’in pay sahipliği yapısında kontrol değişikliğinin vuku bulması halinde, Dream Games’in ilgili mal varlığını satın veya devir alan üçüncü kişinin kişisel verileri ve diğer bilgileri kullanmaya devam etme hakkı olacaktır.

  9. Uluslararası Aktarım

  Dream Games tarafından elde edilen veya muhafaza edilen kişisel veriler Türkiye Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği sınırları da dahil dünya üzerindeki herhangi bir yerde cloud içerisinde, sunucularımızda veya hizmet sağlayıcılarımızın sunucularında muhafaza edilebilir. Kişisel verilerinizi uluslararası olarak aktardığımızda kişisel verilerinizin güvenliğinin sağlanması adına gerekli önlemleri hukuka uygun olarak alacağımızı belirtmek isteriz. Lütfen mevzuat hükümlerinin ülkelere göre değişiklik gösterdiğine, bu kapsamda kişisel verilerinizin aktarıldığı veya muhafaza edildiği ülkelerdeki kişisel verilerin korunmasına ilişkin hukuk kurallarının ikamet ettiğiniz yer kurallarından farklı olabileceğine dikkat ediniz.

  Kişisel verilerinizi tarafımıza sağlayarak kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen lokasyonlarda muhafaza edilmesine rıza gösterdiğinizi beyan etmektesiniz.

  Hizmetler’i Avrupa Birliği veya kişisel verilerin işlenmesine ilişkin mevzuat hükümleri bulunan başka bir ülke dahilinde kullanıyor iseniz, kişisel verilerinizin Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Amerika Birleşik Devletleri’ne aktarılmasını ve kişisel verinizin uluslararası olarak işlenmesini kabul etmektesiniz.

  Websitesi’ni ziyaret etmeyi seçerek veya Hizmetler’imizi kullanarak veya başka bir şekilde tarafımıza veri sağlayarak işbu Gizlilik Politikası hükümlerine ilişkin herhangi bir uyuşmazlık halinde uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti hukuk kurallarına göre çözümleneceğini ve yetkili mahkemenin Hizmet Koşulları kapsamında belirtilen yetkili mahkeme olacağını kabul etmektesiniz.

   

  10. Güvenlik

  Tarafımıza sunduğunuz kişisel bilgiler güvenli tesislerde yer alan sunucularda saklanmakta olup, güvenlik duvarları ile veri şifreleme gibi, söz konusu bilgilerin endüstri standartlarına uygun şekilde güvenliğinin sağlanması için tasarlanan protokol ve prosedürler çerçevesinde korunmaktadır. Ancak hiçbir sunucunun, bilgisayarın, iletişim ağının veya sisteminin ya da internet üzerinden gerçekleştirilen veri iletiminin %100 güvenli olduğu garanti edilemez. Bu nedenle, Dream Games olarak her ne kadar kullanıcı bilgilerini korumak için her türlü teknik önlemleri alsak ve bilgi güvenliğini sağlamak için büyük çaba göstersek de bize ilettiğiniz veya Hizmetler vasıtasıyla paylaştığınız bilgilerin güvenliğini mutlak olarak garanti edemeyebiliriz.

  Hizmetleri kullandığınızda, Hizmetleri kullanmanıza ilişkin olarak güvenlik, gizlilik ve yönetimle ilgili konularda sizinle elektronik olarak iletişimde bulunabileceğimizi kabul etmektesiniz. Bir güvenlik sisteminin ihlal edildiğini öğrendiğimiz takdirde, Hizmetler’de bir bildirim yayımlayarak veya size e-posta göndererek bildirimde bulunabiliriz.

   

  11. Yasal Dayanak (Avrupa Ekonomik Alanı’ndaki Kullanıcılar İçin)

  Avrupa Ekonomik Alanı’nda bulunan bir gerçek kişi iseniz, kişisel verilerinizi yalnızca AB mevzuatı uyarınca yasal dayanak bulunması halinde elde etmekte ve işlemekteyiz. İlgili yasal dayanaklar aşağıda belirtildiği şekildedir:

  • Sözleşmesel Gereklilik. Bu husus, kullanmayı talep etmiş olduğunuz Hizmetler’in tarafınıza ifa edilmesi adına işlenen verileri kapsamaktadır. Tarafınız ile mutabık kaldığımız üzere, oyunlarımızı ve müşteri hizmetlerini, mesajlaşma sekmesini ve üçüncü kişi sosyal network ağlarının eşleştirilmesi hizmetini tarafınıza sunabilmek adına bazı kişisel verilerinizi işlemekteyiz. 
  • Yasal Zorunluluk. Kişisel verileriniz vergisel yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi veya ilgili kişisel veriye ilişkin olarak tarafımıza geçerli bir şekilde yapılan kanuni taleplerin yerine getirilmesi adına işlenmektedir.
  • Meşru Menfaat. Tarafımızca mahremiyetinize zarar vermeyen amaçlarla kullanılan ve Hizmetler’imizi kullanımınız kapsamında pazarlama, reklamcılık, analitik, oyunlarımızın ve diğer Hizmetler’imizin araştırılması ve optimizasyonu amacıyla kişisel verileriniz işlenmektedir.
  • Rıza. Rıza bu madde kapsamında sayılan yasal dayanakları kapsamaktadır: cihazınızda muhafaza edilen cihaz bilgisi, reklam belirleyiciler, IP adresi, ülke ve bölge bilgisi dahil olmak üzere bazı kişisel veriler tarafımızca ve tanıtım işlerine ilişkin iş ortaklarımızca elde edilmektedir. Bu konuda oyunumuzu indirmekle birlikte rıza verdiğinizi kabul etmektesiniz. Oyunumuzu cihazınızdan silmek suretiyle bu konuda vermiş olduğunuz rızayı geri alabilirsiniz.

   

  İşbu Gizlilik Politikası kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili vazgeçme hakkınızı hangi şekilde kullanacağınız, rızanıza dayalı veri işleme fiilinin hangi sebeplerle yapıldığı ve rızanızı dilediğiniz zaman geri alabileceğiniz açıklanmaktadır. Buna rağmen oyunumuzu oynamaya devam etmeniz halinde sizlerle ilgili kişisel verileri elde etmeye ve işbu Gizlilik Politikası’nda belirtildiği şekilde işlemeye devam edeceğiz. Tarafınıza ilişkin kişisel verilerin hiçbir şekilde işlenmesini istemiyorsanız, oyunumuzu oynamaya son vermeli ve Hizmetler’imizi kullanmamalısınız.

   

  12. Saklama

  Oyun içerisindeki hesabınız aktif olduğu sürece veya Hizmetler’i sunmamız gerektiği sürece kişisel verilerinizi saklayacağımızı belirtmek isteriz. Kişisel verilerinizi geri almak istemeniz halinde, hukuki yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi, uyuşmazlıkların çözümü ve sözleşmelerimizin uygulanması gibi meşru amaçlarımızın yerine getirilmesi için kişisel verilerinizi tutmaya devam edeceğiz.

   

  13. Gizlilik Politikasında Yapılacak Değişiklikler

  İşbu Gizlilik Politikası’nı zaman zaman değiştirebileceğimizi ve güncellenen Gizlilik Politikası’nı bu sayfada yayınlayacağımızı belirtmek isteriz. Güncellenen yeni politika, tarafımızca yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

   

  14. Bize Ulaşın

  Bizlerle iletişime geçmek ve/veya işbu Gizlilik Politikası’ndaki haklarınızı kullanabilmek adına privacy@dreamgames.com üzerinden bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 • KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

  Veri Sorumlusu: Dream Oyun Yazılım ve Pazarlama A.Ş. (“Dream Games”)

  Mersis No: 0313110534900001

  1. Giriş

  Dream Games olarak mobil oyun tasarımı alanında faaliyet gösteren bir teknoloji şirketiyiz ve işbu aydınlatma metni vasıtasıyla 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi nezdindeki aydınlatma yükümlülüğümüz uyarınca, websitemiz ve mobil oyunlarımız vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileri hangi şartlarda işleyeceğimiz, aktaracağımız, toplayacağımız ve bunlarla ilgili KVKK nezdindeki haklarınız hakkında sizleri şeffaf bir şekilde bilgilendirmeyi amaçlamaktayız.

  2. Kapsam

  Dream Games olarak websitemiz (www.dreamgames.com) ve mobil oyunlarımız kapsamında topladığımız verilerin gizliliği ve güvenliği bu aydınlatma metni kapsamında düzenlenmektedir.

  Dolayısıyla, Dream Games olarak çevrimiçi kanallar vasıtasıyla toplanan kişisel verilere ilişkin işleme faaliyetlerini kapsayan bu aydınlatma metni çevrimdışı ortamlarda yürüttüğümüz kişisel veri faaliyetlerine uygulanmayacak olup, websitesi ziyaretçilerimizi ve mobil oyun kullanıcılarımızı bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır.

  3. Kişisel Verilerinizi Hangi Amaçlarla İşlemekteyiz?

  Dream Games olarak yukarıda belirtilen çevrimiçi kanallar vasıtasıyla topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda anılan amaçlar doğrultusunda elde etmekte ve bu amaçlar doğrultusunda işlemekteyiz:

  1. Mobil oyunlarımızın tarafınıza sunulması ve oyun içi satın alım işlemlerinizin takibi;
  2. Müşteri destek hizmetleri kapsamında yapmış olduğunuz talep, şikayet, öneri, yorum ve isteklerinizin cevaplandırılması gibi her türlü müşteri destek hizmetinin takibi ve sonuçlandırılması;
  3. Mobil oyunlarımızın iyileştirilmesi ve müşteriye özel oyun organizasyonlarının, oyun içi tekliflerin ve promosyonların hazırlanması ve tarafınıza iletilmesi;
  4. Kullanıcıya özel reklam, kampanya ve fayda sunulması da dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin çalışma yapılması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi;
  5. Mobil oyunlarımızın ve websitemizin kullanıcı deneyimlerine uygun olarak geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi;
  6. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından mobil oyun kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili mobil oyun veya hizmetlerimizin kullanıcılarını bilgilendirebilmek;
  7. Yeni oyunlarımız ve mevcut oyunlarımız kapsamında promosyonlara, gelişmelere ve güncellemelere ilişkin tarafınıza mobil bildirimler yapılması;
  8. Konfirmasyonlar da dahil olmak üzere, teknik bildirimlerin, güncellemelerin ve güvenlik bildirimlerinin yürütülmesi;
  9. Kullanıcılarımızın birbirleriyle mobil oyunlarımız nezdinde iletişim faaliyetlerini yürütmesinin sağlanması;
  10. Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek, 
  11. Hukuka uygun talepler ve istemler doğrultusunda, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi;
  12. İş başvurusunda bulunan çalışan adaylarının işe uygunluğunun değerlendirilmesi, iş başvurusu kapsamında iletilen referanslar gibi üçüncü kişilere ait kişisel verilere ilişkin kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi ve işe alım ve istihdam nezdinde çalışan adaylarımızla iletişime geçilmesi.

  4. Kişisel Verilerinizi Hangi Yöntemlere ve Hukuki Sebeplere Dayanarak Elde Etmekteyiz?

  Dream Games olarak çevrimiçi kanallar vasıtasıyla topladığımız kişisel verilerinizi hangi yöntemlerle hukuki sebeplerle topladığımıza ilişkin detaylı bilgiye aşağıda yer alan ilgili başlıklar üzerinden ulaşabilirsiniz.

  4.1 Websitesi

  Çalışan adaylarımıza ait kişisel verileri https://www.dreamgames.com/ adresindeki websitemiz üzerinde yer alan açık iş ilanlarımız nezdinde oluşturduğumuz iş başvuru formları vasıtasıyla elektronik olarak otomatik yollarla elde etmekteyiz ve bu kişisel verileri, KVKK madde 5’te belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayanarak işleyeceğiz.

  4.2 Mobil Oyunlar

  Mobil oyunlarımızı kullanımınız doğrultusunda IP adresiniz aracılığıyla elde edilen ülke ve bölge bilgisi, cihaz ve tarayıcı bilgisi, mobil analitik araçları vasıtasıyla elde ettiğimiz oyunlarımızı kullanım alışkanlıklarınız ve oyun içi kullanıcı aksiyonlarınızı elektronik olarak otomatik yollarla toplamaktayız. Bu doğrultuda elde ettiğimiz bilgilerin bir kısmı size ulaşılabilecek şekilde tutulmaktayken, belirli bilgiler ise anonim hale getirilerek tarafınızla bağlantı kurulamayacak şekilde saklanmaktadır.

  Bunun yanı sıra, müşteri desteği veya teknik destek hizmeti almak için mobil oyunlar içerisindeki ayarlar kısmında yer alan Yardım sekmesi altından bize ulaştığınızda cihaz bilgileriniz, bulunduğunuz ülke bilgisi ve internete bağlandığınız sisteme ilişkin bilgiler ayrıca tarafımızca elektronik olarak elde edilecektir. 

  Facebook hesabınızı kullanarak Dream Games mobil uygulamalarına giriş yaptığınız takdirde, Facebook nezdinde tutulan size ait bazı kişisel verilere, izin verdiğiniz ölçü ve sınırlarda erişim sağlamaktayız. Bu kapsamda öncelikli olarak Facebook ID numaranız, profil resminiz ve isminiz Facebook tarafından bizimle elektronik olarak paylaşılacak olup, bu bilgilerin doğrudan tarafınızdan toplanmadığını tekrar belirtmek isteriz. 

  App Store veya Google Play vasıtasıyla mobil uygulamalarımızı indirmeniz veya satış işlemine konu herhangi bir ürünü satın almanız halinde, Dream Games olarak kredi kartı veya banka hesap bilgilerinize erişim sağlanmayacaktır. Bu gibi süreçlerle ilgili bilgi edinmek için lütfen App Store ve Google Play kişisel veri politikalarına göz atınız.

  Mobil oyunlar vasıtasıyla elde ettiğimiz kişisel verileriniz, KVKK madde 5’te belirtilen

  1. Bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgisi olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması
  2. Veri sorumlusunun (Dream Games) hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması
  3. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması

  hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir.

  5. Kişisel Verilerinizi Kimlerle ve Hangi Amaçlarla Paylaşmaktayız?

  Dream Games olarak 

  1. Mobil oyun kullanıcılarımıza hizmetlerin sunulması
  2. Kullanıcılara özel reklam, kampanya ve fayda sunulması da dahil olmak üzere her türlü tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin çalışma yapılması ve bu faaliyetlerle ilgili analitik süreçlerin yürütülmesi
  3. Müşteri destek hizmetleri kapsamında yapmış olduğunuz talep, şikayet,  öneri, yorum ve isteklerinizin cevaplandırılması gibi her türlü müşteri destek hizmetinin takibi ve sonuçlandırılması
  4. Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız veya hizmet sağlayıcılarımız tarafından mobil oyun kullanıcılarımıza öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili mobil oyun kullanıcılarımızı bilgilendirebilmek 

  amaçlarıyla tarafınıza ait kişisel veriler anonim hale getirilmek kaydıyla yurt içinde ve yurt dışında bulunan hizmet sağlayıcılarımızla paylaşılabilecektir.

  Bunların yanı sıra, saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla anonim hale getirilen kişisel verileriniz bulut sunucu hizmeti aldığımız yurt içi ve yurt dışında yerleşik sunucu sağlayıcılarıyla paylaşılabilecektir.

  Ayrıca, kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve hukuka uygun talepler ve istemler doğrultusunda, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi amaçlarıyla sınırlı olarak yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabileceğimizi belirtmek isteriz.

  Son olarak, yukarıda belirtilen haller dışında tarafınıza ait kişisel veriler yalnızca sizlerin verdiği onay çerçevesinde üçüncü taraflarla paylaşılabilecek olup, kural olarak bu onay alınmaksızın aktarım yapılmayacaktır.

  6. Güvenlik

  Güvenli bir oyun deneyimi sunmak adına, kişisel verilerinize yetkisiz erişimin engellenmesi ve kişisel verilerinizin güvenli bir şekilde muhafaza edilebilmesi adına gerekli görülen her türlü idari, teknik ve fiziksel tedbiri almaktayız.  

  Buna bağlı olarak, Dream Games olarak adımıza kişisel verilerinizi işleyen tedarikçilerimizin de bu tedbirlere uygun hareket etmesini sağlamaya özen göstermekteyiz.

  7. Kişisel Verilere İlişkin Haklarınız

  KVKK madde 11 uyarınca kişisel verileriniz nezdinde aşağıda belirtilen haklara sahipsiniz.

  (a) Size ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme; (b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme; (c) Kişisel verilerinizin işlenme amaçlarını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme; (d) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme; (e) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme; (f) Uygun şartlar bulunması halinde, kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme; (g) Silme, yok etme ve düzeltme taleplerinizin tarafımızca kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme; (h) İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesiyle ortaya çıkan sonuca itiraz etme; (i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. 

  Bu madde kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Esentepe Mahallesi Büyükdere Cad. Maya Akar Center (B Blok) Apt. No: 102/60 Şişli/İstanbul adresi üzerinden yazılı olarak tarafımıza iletebileceğiniz gibi daha önce tarafımıza bildirdiğiniz ve sistemlerimizde adınıza kayıtlı bulunan e-mail adresiniz üzerinden olmak kaydıyla privacy@dreamgames.com adresine e-mail atarak da iletebileceğinizi ifade etmek isteriz.

  8. Aydınlatma Metninin Güncellenmesi ve Değiştirilmesi

  Mobil uygulamalarımızı kullanmanız ve websitemize erişim sağlamanız halinde, kişisel verilerinizin işbu aydınlatma metninde açıklandığı şekilde işleneceğini ve Dream Games’in işbu aydınlatma metnini periyodik olarak değiştirebileceğini, güncelleyebileceğini ya da kaldırabileceğini kabul etmiş olursunuz. KVKK Aydınlatma metnini değiştirmemiz halinde, değişiklik yapılan metnin yine bu sayfa üzerinden yayınlanacağını belirtmek isteriz. Bu kapsamda, kişisel veri faaliyetlerimize ilişkin en son bilgilere ulaşabilmeniz için bu sayfayı düzenli olarak takip etmenizi önermekteyiz.

  Aydınlatma metninde yapılan değişiklikler sonrası hizmetlerimizi kullanmaya devam etmeniz, bu değişikleri kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.