Hizmet Koşulları & Gizlilik Politikası & Aydınlatma Metni

 • DREAM GAMES HİZMET KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ

  Yürürlük Tarihi: 19 Ağustos 2020

  Lütfen işbu Hizmet Koşulları ile aynı tarihte yürürlüğe giren Dream Games Gizlilik Politikası hükümlerini de inceleyiniz. 

  DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’NİN WEBSİTESİ VE HİZMETLERİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN HİZMET KOŞULLARI

  Lütfen websitesini (“Websitesi”) ve mobil oyun/aplikasyon ve hizmetleri (hep birlikte “Hizmetler”) kullanmadan önce aşağıda bulunan DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ’nin (“Şirket”) Hizmet Koşulları Sözleşmesi’ni (“Sözleşme” veya “Hizmet Koşulları”) dikkatli bir şekilde okuyunuz.

  1. HÜKÜMLER VE BAĞLAYICILIK

  İşbu Hizmet Koşulları hukuken bağlayıcı bir sözleşmedir. İşbu Sözleşme tarafınız ile tarafımız arasında Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak yürürlüğe giren tek ve bütün bir sözleşme olup, Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Websitesi’ne, içeriğine, ürünlere veya tarafınıza Websitesi aracılığı ile sunulan Hizmetler’e ilişkin olarak daha önce imzalanan ve yürürlükte bulunan sözleşmelerin, beyan ve taahhütlerin yerine geçmektedir. Dream Games’in Websitesi’ni veya herhangi bir Hizmet’ini kullanmanız durumunda Şirket tarafından tek taraflı olarak ve tarafınıza herhangi özel bildirim yapılmaksızın tadil edildiği şekliyle işbu Hizmet Koşulları hükümleri ile hukuken bağlı hale geldiğinizi kabul etmektesiniz. İşbu Hizmet Koşulları’nın değişmesi veya tadil edilmesi halinde Şirket, güncellenen Hizmet Koşulları’nı Websitesi üzerinde yayınlayacaktır. Bu Hizmet Koşulları’nın periyodik olarak takip edilmesi tarafınız sorumluluğunda olup, herhangi bir zamanda bu Hizmet Koşulları’nı kabul edilemez bulmanız halinde Websitesi’ni derhal terk etmeli ve Hizmetler’i kullanmayı durdurmalısınız. İşbu Hizmet Koşulları’nı ihlal etmeniz halinde Hizmetler dahilinde kullandığınız hesabı sonlandıracağımız gibi bununla sınırlı olmaksızın tarafınız aleyhinde çeşitli tedbirler alabileceğimizi belirtmek isteriz. 

  2. GİZLİLİK

  Hizmetler’i ifa edebilmemiz adına, tarafınızdan hukuki çerçeveler ve sınırlar dahilinde kullanabileceğimiz bazı bilgilerinize ihtiyacımız bulunmaktadır. Bu konuya ilişkin olarak verilerinizi hangi şartlarda işlediğimizi ve verilerinize ilişkin haklarınızı anlayabilmek adına lütfen Gizlilik Politikası’nı inceleyiniz. 

  3. KULLANICILARIN YAŞI

  13 yaşın altındakiler Hizmetler’i kullanamayacaklardır. 13 ile 18 yaş arasındaki kişiler Hizmetler’i kullanmak için ailelerinin veya yasal vasilerinin (“Aile”) iznini almakla yükümlüdür. Aile ilgili iznini Websitesi üzerinden veya yetkili diğer üçüncü kişiler aracılığı ile Hizmetler üzerinde yer alan kanallardan verebilecektir. Aile izni gerekmesi durumunda, Dream Games Aile’ye çocuğun online aktivitelerini ve Hizmet’leri kullandığı sürece davranışlarını gözlemlemesini önermektedir. Aile’nin izni geri almak istemesi halinde çocuğun Hizmet’lerimize erişimini ve Hizmet’lerimizi kullanmasını durdurmasını önermekteyiz. Uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, Dream Games 13 yaşın altındakilerin aile üyesinin iznine bağlı olmaksızın, faaliyetlerine ilişkin her türlü sorumluluğu reddetmekte ve herhangi bir sorumluluk üstlenmemektedir. Hizmet’lerin kullanımına ilişkin olarak çocuğunuz için izin vermiş iseniz, çocuğunuzun Hizmetler’i kullanmasına ilişkin olarak bu koşulları kabul etmektesiniz.

  4. WEBSİTESİ VE HİZMETLERİN İÇERİĞİ

  Şirket, online mobil oyun hizmetleri ve ilgili mobil oyun hizmetleri ile bağlantılı olan websitelerinin ve aplikasyonların yönetilmesi hizmetini ifa etmektedir. 

  5. YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZ

  Herhangi bir şekilde Websitesi’ni kullanarak veya Hizmet’lerimize kayıt olarak aşağıdaki hususları kabul etmektesiniz:

  1. Yetkisiz bir şekilde Hizmet’lere erişim sağlamayacağınızı;
  2. Hizmetleri kullanmanızın kapsamında ortaya çıkacak sorumluluğu üstlendiğinizi, Hizmetleri işbu Hizmet Koşulları’nda belirtildiği şekilde herhangi bir kanun, yönetmelik veya sirkülere aykırı olarak kullanmayacağınızı ve başka kişileri bu şekilde kullanıma yönlendirmeyeceğinizi;
  3. Diğer mobil oyun kullanıcılarını taciz etmeyeceğinizi;
  4. Taciz edici, rahatsız edici, ırkçı söylemler ve nefret içeren söylemlerden kaçınacağınızı;
  5. Dream Games veya bir çalışanı tarafından talep edilmesi halinde yukarıda belirtilen davranışlara aykırı bir davranışınız mevcut ise ilgili davranışlarınıza derhal son vereceğinizi;
  6. Sunuculara herhangi bir zarar vermeyeceğinizi, sunucuları hacklemeyeceğinizi;
  7. Suça teşvik edici her türlü davranıştan kaçınacağınızı;
  8. Herhangi bir şekilde virüs içeren, kötücül, tuzak veya solucan içeren bilgisayar kodu yaymayacağınızı, bunları kullanmayacağınızı;
  9. Oyunun, mobil aplikasyonun ve mobil aplikasyon içerisindeki diyaloğun normal akışına zarar vermeyeceğinizi veya başka bir anlatımla diğer kişilerin Hizmet almasını engelleyecek davranışlardan kaçınacağınızı;
  10. Hizmetleri kullanım esnasında diğer mobil oyun kullanıcıların kişisel verilerini işlemeyeceğinizi veya muhafaza etmeyeceğinizi;
  11. Hizmetleri kullanım esnasında kendinize ait kredi kartını kullanacağınızı;
  12. Dream Games markasını, hizmet markasını veya bunların benzerini herhangi bir zarar verici şekilde kullanmayacağınızı.

  (a) İşbu Hizmet Koşulları’nın herhangi bir maddesine aykırı davranmanız, (b) aldatma ve hile içeren bir davranışta bulunmanız; veya (c) mobil aplikasyon üzerinden başkaca bir hukuka aykırı davranışta bulunmanız durumunda tarafınıza bildirimde bulunmaksızın ve tek taraflı irademiz ile Hizmet’lere erişiminizi durdurabilir veya erişiminize son verebiliriz.

  6. ÖDEME YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  6.1 SANAL PARA

  Gerçek para kullanmak suretiyle; devredilemez, lisansa tabi olamaz ve geri verilemez şekilde, mobil oyun içerisinde kullanmak üzere sanal para da dahil olmak üzere, oyun içi kredi veya oyun içi para satın alabilirsiniz. Bu kapsamda (a) oyun içi satın almalar (sanal para veya sanal başkaca edimler “Sanal Kalemler” olarak anılacaktır) yapabilir; ve (b) ticari kullanıma tabi olmamak ve kişisel olarak kullanılmak üzere Hizmet’lere ilişkin diğer mal ve hizmetleri satın alabilirsiniz. Sanal Kalemler’i Dream Games veya yetkili hizmet veren kuruluşlarından satın alabileceğinizi belirtmek isteriz. 

  Hizmet’lere ilişkin her türlü hak ve menfaat (oyunlar, başlıklar, bilgisayar kodları, temalar, objeler, karakterler, isimler, diyaloglar, konseptler, telif hakkına konu işler, animasyonlar, sesler, müzik efektleri, manevi haklar, dokumanlar, oyun içi mesajlaşmaya ilişkin transkriptler ve sunucu yazılımı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) Dream Games’e aittir veya lisans hakkı dahilinde Dream Games’e devredilmiştir. Dream Games, Sanal Kalemler’i tek taraflı olarak yönetebilir, kontrol edebilir, değiştirebilir veya herhangi bir sebeple bildirimde bulunarak veya herhangi bir bildirimde bulunmaksızın bunlara erişimi kaldırabilir. Dream Games’in bu hakkı kullanması halinde tarafınıza veya herhangi bir üçüncü kişiye karşı herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır. Karşılığında herhangi bir ödeme yapmış olmanızdan bağımsız olarak herhangi bir Sanal Kalem üzerinde sahiplik veya herhangi bir hakkınız bulunmamaktadır. 

  Dream Games tarafından açıkça yetki verilmediği sürece; (i) Sanal Kalemler’in başkaca kullanıcılara devri katiyen yasaktır; (ii) Hizmetler haricinde, herhangi bir Sanal Kalemi “gerçek para” karşılığında veya herhangi bir bedel karşılığında satışa çıkarmak veya devretmek katiyen yasaktır; ve (iii) Dream Games Sanal Kalemler’in herhangi bir şekilde hediye olarak verilmesi veya ticarete konu olması işlemlerini geçerli olarak addetmemektedir. Yukarıdaki hükümlere aykırılık işbu Hizmet Koşulları’nın ihlali anlamına gelecek ve Sanal Kalemleri kullanımınıza ilişkin hakların sona ermesine yol açacak ve hesabınızın askıya alınmasına veya feshedilmesi suretiyle sona erdirilmesine sebep olacaktır. 

  (i) Sahip olduğunuz Sanal Kalemler’e ilişkin olarak; veya (ii) hesabınızın silinmesi, değişikliğe uğraması, sona erdirilmesi veya süresinin dolması sebebiyle kaybolan veya silinen Sanal Kalemler’e ilişkin Dream Games’e, iştiraklerine, yönetim kurulu üyelerine, çalışanlarına, yetkili şirketlerine veya lisans verdiği şirketlere karşı herhangi bir talepte bulunmayacağınızı kabul etmektesiniz. Şirket, Dream Games’in mobil aplikasyonu içeriğinde yer alan içeriklerin sahibidir veya lisans almak suretiyle bunları devralmıştır. Dream Games içeriklerini satmaya yetkili herhangi bir üçüncü kişi bulunmamaktadır. Buna ek olarak Dream Games’in Sanal Kalemleri’ni herhangi bir şekilde oyun veya mobil aplikasyon haricinde satışa konu etmeyeceğinizi kabul etmektesiniz. SANAL KALEMLER DAHİLİNDE HERHANGİ BİR MÜLKİYET HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL ETMEKTESİNİZ. Dream Games oyunu ve herhalde mobil aplikasyonu haricinde herhangi bir Sanal Kalem’i kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. 

  6.2 ÜCRETLER, İADE VE İADE POLİTİKASI

  Hizmetler üzerinden yapılan her türlü satış bağlayıcıdır. Herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ödemelerin ve diğer ücretlerin (Sanal Kalemler de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) tamamen veya kısmen iade edilmeyeceğini kabul etmektesiniz. Hesabınızdan yapılan ödemelerden, yetkili kişi tarafından yapılıp yapılmadığına bakılmaksızın sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz. Dream Games herhangi bir şekilde yapmış olduğunuz ücretleri iade etmemekte veya herhangi bir ürünün satın alımına ilişkin olarak Hizmetler üzerinden yapılan harcamaları iadeye tabi tutmamaktadır. 

  YUKARIDAKİLERE EK OLARAK, UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE, HİZMETLER ÜZERİNDEN YAPMIŞ OLDUĞUNUZ ÖDEMELER İADE İŞLEMİNE KONU OLMAYIP, HESABINIZIN HERHANGİ BİR SEBEPLE TARAFINIZCA SONA ERDİRİLİP ERDİRİLMEDİĞİNE BAKILMAKSIZIN KULLANILMAMIŞ SANAL KALEMLER HERHANGİ BİR İADE İŞLEMİNE KONU TUTULMAYACAKTIR. Dream Games herhangi bir zamanda ve şekilde, Hizmetler üzerinden satıla sunulan kalemlere ulaşılabilirliği, hizmet fiyatlarını, içeriği, açıklamaları veya mobil oyuna ve mobil aplikasyona ilişkin sanal ürünlerin içeriğini değiştirebilir veya tadil edebilir. İlgili değişiklikler yeni fiyatların yayınlanması ile birlikte geçerli hale gelecektir. 

  7. YASAKLI KULLANIMLAR

  Şirket, Websitesi’nin ve Hizmet’lerin kullanımına ilişkin çeşitli sınırlamalar uygulayabilecektir. Tarafınız, aşağıda belirtilenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere güvenliğe ilişkin olan konular ile ilgili hususları ihlal etmemekle yükümlü durumdadır. Bu kapsamda aşağıdakileri fiilleri yerine getirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz:

  (a) tarafınız için özgülenmemiş olan bir içeriğe erişmek, yetkiniz olmadığı halde yetkinizin bulunmadığı bir sunucuya erişim sağlamak;

  (b) Hizmetleri kopyalamak, çoğaltmak veya buna bağlı olan bir hizmet özelinde güvenlik ihlali yapmak;

  (c) Websitesi’ne veya Hizmet’lere virüs göndererek, aşırı yükleme, “spam”, “posta bombardımanı” veya “kilitlenme” gibi herhangi bir müdahalede bulunmak veya müdahale etmeye çalışmak;

  (d) Websitesi’ni veya Hizmetleri spam oluşturacak nitelikte zararlı e-posta gönderimi, promosyon, reklam hizmetleri için kullanmak;

  (e) herhangi bir e-postada veya Hizmet’leri kullanan herhangi bir gönderide herhangi bir paket başlığını veya başlık bilgilerinin bir bölümünü oluşturmak;

  (f) ters mühendislik, geri derleme, tersine çevirmek suretiyle Şirket’in kaynak koduna, Websitesi’ne veya Hizmet’lere zarar vermek veya sistem veya bilişim sistemi üzerinde tarafınızın hukuki ve/veya cezai sorumluluğuna yol açacak şekilde davranışlarda bulunmak.

  Buna ek olarak yalnızca Dream Games veya lisans verdiği üçüncü kişiler Dream Games oyunlarını veya mobil aplikasyonunu host edebilecektir. Bu kapsamda kullanılan yöntem ne olursa olsun, Dream Games tarafından herhangi bir Dream Games oyununun parçası olarak kullanılan iletişim protokollerini barındıramaz, eşleştirme hizmetleri sağlayamaz veya araya giremez, taklit edemez veya yönlendiremezsiniz. Bu tür yasaklanmış yöntemler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, protokol öykünmesi, tersine mühendislik, Dream Games oyunlarının değiştirilmesi, Dream Games oyunlarına bileşenlerin eklenmesi veya Dream Games oyunlarına ev sahipliği yapmak için bir yardımcı program kullanılması sayılabilir. Ayrıca, Şirket'in belirli bir Şirket oyununun sağladığı kullanıcı arayüzü dışındaki Şirket oyunları için herhangi bir "kullanıcı arabiriminin" kullanılması Şirket tarafından yasaklanmıştır.

  Ayrıca, (1) Dream Games oyununun bir parçası olan dosyaları değiştirmeyeceğinizi kabul etmektesiniz, (2) hileler, “modlar” ve / veya kesmek veya Dream Games oyunları için tasarlanmış herhangi bir üçüncü taraf yazılımı oluşturmayacağınızı veya kullanmayacağınızı; (3) bir Dream Games oyununa müdahale eden, “mayın” yapan veya oyun yoluyla bilgi toplayan herhangi bir üçüncü taraf yazılımı kullanmayacağınızı kabul etmektesiniz. 

  8. YAZILIMIN KULLANILMASI

  8.1 KULLANICI İÇERİĞİ

  Websitesi’ne erişim veya Hizmetler’in kullanımı esnasında, yerel hukuka, hukukun genel ilkelerine ve diğer kullanıcıların telif hakları ile ilgili yükümlülüklerinize uyacağınızı kabul etmektesiniz. Hizmetleri ve Websitesi’ni kullandığınız süre boyunca telif haklarına ve fikri mülkiyet hukukunun genel kurallarına uyacağınızı kabul etmektesiniz. Herhangi bir üçüncü kişinin telif hakkı, marka sahipliğinden kaynaklanan hakkı veya diğer fikri mülkiyet hakkına zarar verecek veya bunları ihlal edecek herhangi bir içerik veya bilgi (hep birlikte “İçerik”) yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, görüntülemeyeceğinizi veya aktarmayacağınızı kabul etmektesiniz. Fikri mülkiyet konusundaki hak sahipliği ve fikri mülkiyet hukuku hakkındaki hukuk normlarına uyacağınızı, üçüncü kişilerin tarafınıza ait kullanıcı numarasını kullanması sebebiyle herhangi bir hukuk kuralına aykırılık oluşması halinde bununla ilgili münhasıran sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. İçeriğin herhangi bir hukuki normu ihlal etmediğinin ispatı tarafınıza aittir. Ek olarak, Şirket’in veya üçüncü bir kişinin telif haklarının veya marka sahipliğinden kaynaklı haklarının ihlaline ilişkin herhangi bir şüphe duymanız halinde ilgili ihlale ilişkin olarak gecikmeksizin Şirket’e bildirimde bulunmanız gerekmektedir. Özellikle yazışma veya chat ekranlarında (a) pornografik, rahatsız edici veya suç oluşturan; veya (b) herhangi bir yerel veya uluslararası hukuk kuralını veya herhangi bir mevzuat hükmünü ihlal edici herhangi bir içeriği yüklemeyeceğinizi, indirmeyeceğinizi, aktarmayacağınızı veya görüntülemeyeceğinizi kabul etmektesiniz. Şirket bu durumda hesabınızı feshedebileceği gibi Hizmet’leri kullanımınıza son verebilecektir. 

  8.2 HİZMETLERIN KULLANIMINA İLİŞKİN SINIRLI ŞEKİLDE LİSANS VERİLMESİ

  Sözleşme kapsamındaki yükümlülükleriniz ve işbu Hizmet Koşulları’na ilişkin olarak sahip olduğunuz haklarınız uyarınca, Dream Games tarafınıza devredilemez ve alt lisansa konu olamaz şekilde Hizmet’lere erişim ile ilgili sınırlı bir lisans hakkı vermekte olup, bu hak ticari amaçla kullanılamayacaktır. Bu hak eğlence amaçlı olarak tarafınıza verilmiştir. Hizmet’ler kapsamındaki haklarınızı kişisel olarak ve ticari amaçlar haricinde kullanmayı kabul etmektesiniz. 

  Hizmetleri kullandığınız süre boyunca aşağıdaki sınırlandırmalar söz konusu olacaktır:

  1. Tarafınıza ait olan hesabı satmayacak, kiraya vermeyecek veya başkasına özgülemeyecek veya bunları denemeyeceksiniz ve hesabınızı ticari olmayan amaçlar doğrultusunda kullanacaksınız, yalan veya yanlış bilgi içeren isim veya bilgi ile kendinize veya başkasına ait herhangi bir hesap açmayacaksınız;
  2. Daha önce Dream Games tarafından hesabınız silinmiş veya sona erdirilmiş veya daha önce Dream Games oyunlarını oynamaktan yasaklanmış iseniz Hizmet’leri kullanmayacaksınız. 

  8.3 LİSANS HAKKINA İLİŞKİN SINIRLAMALAR

  Lisans hakkına ilişkin sınırlamalara uymaksızın Hizmet’lerin kullanılması yasaklanmış olup, aksi durumda kanun ve mevzuat hükümleri nezdinde sorumluluğunuz oluşabilecektir. Her türlü şekilde aşağıdaki hususlara uymayı kabul etmektesiniz:

  1. Hizmet’lere ilişkin olarak herhangi bir içerik sebebiyle Dream Games’in herhangi bir kuralı ihlal etmesine sebep olacak fiillerde bulunmayacaksınız.
  2. Hile, hackleme veya herhangi bir yetkisiz fiil sebebiyle Dream Games Hizmet’lerine herhangi bir zarar vermeyeceksiniz.
  3. Dream Games’in yazılı onayı bulunmaksızın Dream Games’in Hizmet’lerinin veya mobil aplikasyonunun herhangi bir parçasını yetkisiz bir şekilde değiştirmeyeceksiniz.
  4. Hizmet’e, başkalarına veya Hizmet’e bağlı bilgisayarlara, sunuculara veya ağlara, Dream Games tarafından sağlanan ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, yetkisiz erişim elde etme girişiminde bulunmayacaksınız, Hizmet’in bir parçası olan herhangi bir güvenliği, teknolojiyi, aygıtı veya yazılımı atlatmaya veya değiştirmeye çalışmayacaksınız veya bunlarla ilgili başka herhangi bir kişiyi teşvik etmeyeceksiniz.

  Dream Games, hangi fiillerinizin işbu Hizmet Koşulları nezdinde ihlal oluşturduğunu tespite yetkilidir. Dream Games ihlalleriniz sonucunda hesabınızı sona erdirme veya feshetme ile Hizmet’lerden yararlanma hakkınızı durdurma yetkisine sahiptir. 

  8.4 HİZMETLERİN VEYA HESABINIZIN DURDURULMASI VE FESHİ

  İŞBU HİZMET KOŞULLARI’NIN HERHANGİ BİR HÜKMÜNE AYKIRI HAREKET ETMENİZ VEYA HİZMETLERİ HERHANGİ BİR ŞEKİLDE HUKUKA AYKIRI OLARAK KULLANMANIZ VEYA BUNLARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR ŞÜPHENİN SÖZ KONUSU OLMASI HALİNDE, DREAM GAMES BAŞKACA ÖNLEMLER ALMA HAKKI SAKLI KALMAK ÜZERE, TARAFINIZA BİLDİRİMDE BULUNMAKSIZIN HESABINIZA VEYA HİZMETLERE ERİŞİMİNİZİ SINIRLAYABİLİR, ASKIYA ALABİLİR, DURDURABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA HESABINIZI SİLEBİLİR. DİĞER YAPTIRIM HAKLARIMIZ SAKLI KALMAK ÜZERE, HİZMET KOŞULLARINA AYKIRI HAREKET ETMENİZ, TARAFIMIZIN VEYA ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN FİKRİ MÜLKİYET HAKLARINI İHLAL ETMENİZ HALİNDE, KULLANICI HESAPLARINI VEYA MOBİL APLİKASYONA ERİŞİMİ SINIRLAYABİLİR, SONA ERDİREBİLİR VEYA KULLANIMINI DURDURABİLİR, OYUNLARIMIZA, MOBİL APLİKASYONUMUZA VEYA WEBSİTEMİZE ERİŞİMİNİZİ DURDURABİLİR VEYA HER TÜRLÜ TEKNİİK VE HUKUKİ ÖNLEMİ ALMAK SURETİYLE KULLANIMINIZA DERHAL ETKİLİ OLMAK ÜZERE SON VEREBİLİRİZ. AYRICA HERHANGİ BİR HUKUKİ RİSKE SEBEP OLMANIZ HALİNDE BU MADDE KAPSAMINDAKİ YAPTIRIMLARI UYGULAYABİLİR VE TEK TARAFLI OLARAK ALMIŞ OLDUĞUMUZ KARAR DOĞRULTUSUNDA BAŞKALARININ FİKRİ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL EDEN KULLANICILARIN HESAPLARINI ASKIYA ALABİLİR VEYA SONA ERDİREBİLİRİZ. 

  9. TELİF HAKKI İHLALLERİ

  Şirket, Websitesi veya Hizmet’ler üzerinden meydana gelebilecek telif hakkı ihlallerine ilişkin çeşitli hukuki önlemler almaktadır. Şirket’in Websitesi veya Hizmet üzerinden Şirket’in veya herhangi bir üçüncü kişinin telif haklarının ihlal edildiğini öğrenmesi durumunda uygulanacak durdurma ve/veya fesih kurallarına ilişkin fikri mülkiyet hukukuna veya mevzuat hükümlerine uygun kurum içi politikaları bulunmaktadır. Şirket bu politika uyarınca telif hakkı ihlallerini incelemektedir. Tarafınız uhdesinde herhangi bir kanıt bulunuyor ve üçüncü bir kişinin telif hakkının ihlal edildiğini samimi bir şekilde düşünüyor iseniz Şirket’in ilgili aksiyonu alabilmesi için aşağıdaki bilgileri tarafımıza iletmenizi rica ederiz: (a) ihlal edildiği ileri sürülen telif hakkının içeriği, veya telif hakları ihlal ediliyor ise ilgili bildirim içerisinde telif hakkına konu işlerin bir listesini; (b) telif hakkı ihlali oluşturduğu iddia edilen içeriğe ilişkin bilgiyi; (c) Şirket’in sizinle iletişime geçmesini sağlayacak nitelikte adres, telefon numarası ve mevcut ise elektronik e-posta adresini. Bu bildirim için Şirket’in yetkili kişisine aşağıdaki bilgileri kullanmak suretiyle ulaşabilirsiniz:

  DREAM GAMES TEKNOLOJİ ANONİM ŞİRKETİ

  Esentepe Mahallesi, Büyükdere Caddesi Maya Akar Center, B Blok No:102/106 Şişli / İstanbul

  info@dreamgames.com 

  10. İHLAL İDDİALARI 

  Şirket, Hizmet, mobil aplikasyon ve/veya Websitesi’ni kullanım kapsamındaki haklarınızı durdurabilir veya sona erdirebilir. Şirket’in hizmetlerini yüksek bir kalitede sunması adına, Şirket veya yetkili kişileri üçüncü kişilerin haklarının ihlal edildiğine ilişkin şikayetleri, ihlal iddialarını, Websitesi’nin veya Hizmet’lerin hukuka aykırı kullanım iddialarını incelemek amacı ile Dream Games Gizlilik Politikası’na uygun olmak suretiyle hesabınıza erişebilir veya ihlal iddialarına ilişkin olarak çeşitli davranışlarınızı kayıt altına alabilir. Şirket, ilgili ihlal incelemesinin varlığını mevzuat hükümleri gerektirmedikçe tarafınızla bildirmekle yükümlü değildir. Şirket, Websitesi’ne erişiminizi dilediği zaman engelleyebilir veya işbu Hizmet Koşulları’nın ihlal edildiğini düşünüyor ise size bildirimde bulunmaksızın Hizmetleri kullanımınıza son verebilir.

  11. YÜKÜMLÜLÜK OLUŞTURMAMA

  ŞİRKET HER TÜRLÜ YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDA İFŞA ETMEKTEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER ÜZERİNDEN VERİLEN HİZMET VE BİLGİLER İLGİLİ WEBSİTESİNDE BELİRTİLDİĞİ ŞEKİLDEDİR. UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, ŞİRKET TÜM YÜKÜMLÜLÜKLERİNİ, HERHANGİ BİR KONUYA İLİŞKİN TÜM BEYANLARINI BU HİZMET KOŞULLARINDA İFŞA ETMİŞTİR. ŞİRKET, WEBSİTESİNİN VEYA HİZMETLERİN İHTİYAÇLARINIZI KARŞILAYACAĞINI ÜSTLENMEMEKTE VEYA WEBSİTESİ VEYA HİZMETLERİN HERHANGİ BİR EKSİKLİĞİ VEYA HATASI BULUNMADIĞINI ÜSTLENMEMEKTEDİR. WEBSİTESİ VE HİZMETLER KAPSAMINDAKİ BİLGİLER HATA, PROBLEM VEYA BAŞKACA SORUNLAR İÇEREBİLİR. TARAFIMIZIN VEYA YETKİLİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN BU SORUNLAR KAPSAMINDA HERHANGİ BİR YÜKÜMLÜLÜĞÜ BULUNMAMAKTADIR. 

  12. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

  UYGULANACAK HUKUKUN İZİN VERDİĞİ ÖLÇÜDE, DREAM GAMES DOLAYLI, KAZAEN MEYDANA GELEN VEYA BUNA BENZER ZARARLARINIZDAN VEYA BUNLARLA SINIRLI OLMAMAK ÜZERE KAR KAYBINIZDAN VEYA VERİ KAYBINIZDAN VE HERHALDE MANEVİ ZARARLARINIZDAN SORUMLU OLMAYACAKTIR. DREAM GAMES BU HİZMET KOŞULLARI KAPSAMINDA VEYA HİZMETLER KAPSAMINDA ORTAYA ÇIKAN VE SÖZLEŞME VEYA BAŞKACA HUKUKİ BİR ALTYAPI SONUCU OLUŞAN DOLAYLI ZARARLARINIZDAN SORUMLU OLMADIĞI GİBİ, DREAM GAMES’İN HİZMETLERİNİN KULLANILMASINA İLİŞKİN TARAFINIZA OLAN TAZMİNAT SORUMLULUĞUMUZ DREAM GAMES OYUNLARI İÇERİSİNDE YAPMIŞ OLDUĞUNUZ SATIN ALIMLAR ESNASINDA ÖDEMİŞ OLDUĞUNUZ TOPLAM TUTARLAR İLE SINIRLI OLUP, DREAM GAMES BU TUTARIN ÖTESİNDE BİR TAZMİNAT SORUMLULUĞUNU KABUL ETMEMEKTEDİR. İŞBU HİZMET KOŞULLARINDA YER ALAN HÜKÜMLER TARAFINIZA UYGULANACAK HUKUK KAPSAMINDA VERİLEN ASGARİ HAKLARI ETKİLEMEMEKTE OLUP, DREAM GAMES'İN KASITLI VEYA AĞIR KUSURU SONUCU OLUŞACAK ZARARLARDAN DREAM GAMES SORUMLUDUR. 

  Dream Games’e veya çalışanlarına, yönetim kurulu üyelerine, yetkili kişilerine, iştiraklerine, adi ortaklıklarına kastınız veya ihmaliniz sonucu zarar vermeniz ve Şirket veya bu kişiler nezdinde herhangi bir kayıp, tazminat yükümlülüğü, talep kalemi, avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere doğrudan veya dolaylı bir zarar oluşması halinde Dream Games’in her türlü zararını karşılayacağınızı ve her türlü tazmin talebini yerine getireceğinizi taahhüt etmektesiniz.

  13.  OYUN VERİLERİNE İLİŞKİN FERAGATNAME

  İşbu Hizmet Koşulları kapsamında belirtildiği üzere Websitesi’ni veya Hizmetleri kullanmanız karşılığında oyun verilerine ilişkin herhangi bir sahiplik hakkı kazanmadığınızı kabul ve beyan etmektesiniz. Şirket tarafından tutulan ve yaratılan oyun kapsamında yer alan elektronik her türlü dosya, oyun karakterleri, oyun içeriğindeki hesaplar, oyun içerisindeki sanal paralar, istatistikler, kullanıcı profilleri ve benzeri her türlü veri (“Oyun Verisi”) Dream Games’e aittir ve Dream Games tarafından depo edilmektedir. Oyun Verisi’nin tutulması esnasında Dream Games’in önceliği bu verilerin güvenliği olup, verilerin herhangi bir şekilde kaybolması sebebiyle Dream Games’in herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

  Özellikle, Dream Games'in oyun içi sanal paralarına ilişkin olarak, OYUN İÇERİSİNDE SATIN ALMIŞ OLDUĞUNUZ VEYA HERHANGİ BİR ŞEKİLDE ELDE ETMİŞ OLDUĞUNUZ OYUN İÇİ SANAL PARALARA İLİŞKİN HERHANGİ BİR SAHİPLİK HAKKINIZ BULUNMADIĞINI KABUL VE BEYAN ETMEKTESİNİZ. DREAM GAMES’İN OYUN İÇİ SANAL PARALAR ÜZERİNDE MÜNHASIRAN HAK SAHİPLİĞİ BULUNMAKTA VE OYUN İÇİ SANAL PARALAR OYUN VERİSİ OLARAK KABUL EDİLMEKTE VE EĞLENCE AMAÇLI OLARAK KULLANICILARA ÖZGÜLENMEKTEDİR.

  14. TAZMİN YÜKÜMLÜLÜĞÜ 

  Websitesi’ni veya Hizmet’leri kullanım esnasında işbu Hizmet Koşulları’nı, başkasına ait bir kullanıcının hesabını veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlale sebep olacak nitelikte olan zarar verici filleriniz sonucunda Şirket’i tazmin etmeyi üstlenmektesiniz. Şirket’in veya iştirakinin, çalışanlarının, danışmanlarının veya yetkililerinin herhangi bir üçüncü kişinin ileri sürdüğü talepler doğrultusunda Şiket’in veya bu madde kapsamında anılan kişilerin zararı, kaybı veya sorumluluğu oluşması, bu kişilerin herhangi bir tazminat ödemekle yükümlü olması durumunda bunları karşılamayı kabul etmektesiniz. Şirket, üçüncü kişi taleplerini, sorumluluğuna yol açmış olan fiilleri sizlere bildirecek ve bu taleplerin masrafı tamamen sizlere ait olmak üzere karşılanması adına gerekli önlemleri alacaktır.

  15. HİZMETLER İÇERİSİNDEKİ FORUM VE MESAJLAŞMALAR

  “Forum” bire bir mesajlaşmanın yapılabildiği, mesajlaşma içeriğinin bulunduğu, diğer mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcıları ile elektronik davet kartları dahil bunlarla sınırlı olmamak üzere Hizmetler üzerinden iletişim sağladığınız alandır. Hizmetler dahilinde herhangi bir Foruma dahil olmuşsanız aşağıdaki kuralları kabul etmiş sayılacaksınız. 

  Hizmetler dahilindeki Foruma herhangi bir içerik girişi yapmanız halinde bu içeriklerin Şirket’in sunucularında tutulduğunu kabul etmektesiniz. Forum kapsamında herhangi bir kişisel bilgi paylaşmanız halinde bunun tanımadığınız kişilerce görüntülenebileceğini ve bu bilgilerin tanımadığınız kişilerce elde edebileceğini kabul etmektesiniz. Bu kapsamda paylaştığınız bilgilerin kendi iradenizle ve sorumluluğu tarafınıza ait olmak üzere paylaşıldığını ve bunların güvenliğine ilişkin herhangi bir teminat vermediğimizi belirtmek isteriz. 

  16. WEBSİTESİ KODLARI

  Websitesi veya Hizmet’lere ilişkin olan websitesi kodlarının tamamı Dream Games’e aittir. 

  17. MARKALAR

  Şirket’in markalarının hukuka aykırı kullanımı yasaklanmış olup, bu markalar burada belirtilenler ile sınırlı olmamak üzere “dream games” adlı Dream Games markasından oluşmaktadır.

  18. UYUŞMAZLIK VE YETKİLİ MAHKEME

  Dream Games ile aranızda bir uyuşmazlık ortaya çıkması halinde, Dream Games ilgili uyuşmazlığın Dream Games ile iletişime geçilerek ve info@dreamgames.com e-posta adresinden yürütülecek iyi niyetli görüşmeler sonucunda çözümlenmesini teşvik etmektedir. Tarafınız ve Dream Games arasında meydana gelen uyuşmazlığın iyi niyetli yollarla çözümlenememesi halinde, uyuşmazlığa Türk Hukuku uygulanacağını ve İstanbul Merkez Mahkemeleri’nin yetkili olacağını kabul etmektesiniz.

  19. BÖLÜNEBİLİRLİK

  Yetkili hukuk kapsamında işbu Hizmet Koşulları’nda yer alan herhangi bir hükmün geçersiz addedilmesi halinde diğer hükümler geçerliliğini koruyacak ve ilgili hükmün geçersizliğinden etkilenmeyecektir. 

  20. TADİLLER

  Şirket, öncesinde bir bildirimde bulunmaksızın, (a) işbu Hizmet Koşulları’nı tadil edebilir; (b) Websitesi’ni ve/veya Hizmet’i değiştirebilir; ve (c) Websitesi’nin ve/veya Hizmet’lerin kullanımını durdurabilir. Şirket, işbu Hizmet Koşulları’nda herhangi bir değişiklik olması halinde bunu Websitesi’ne yükleyecek ve değişiklik ilgili yükleme tarihinden itibaren geçerli olacaktır. İşbu Hizmet Koşulları'nı ve Websitesi üzerinde yüklenmiş olan diğer online politikaları periyodik olarak gözden geçirmeli ve değişikliklerden bu şekilde haberdar olmalısınız. 

  21. MÜCBİR SEBEPLER

  Dream Games, Dream Games’in kontrolü haricinde gerçekleşen ve öngörülemeyen olaylardan dolayı Hizmet’leri ifa edememesi halinde mobil oyun ve mobil aplikasyon kullanıcılarına karşı sorumlu olmayacaktır. Bunlar Dream Games’in kontrolü haricinde gerçekleşen savaş, terör, ambargo, yangın, sel, deprem, sivil veya askeri darbe girişimleri, pandemi vb. olaylardır. 

  HİZMETLERİ KULLANMANIZ VE WEBSİTESİNE ERİŞMENİZ İLE BİRLİKTE İŞBU HİZMET KOŞULLARINI OKUDUĞUNUZU VE BU HİZMET KOŞULLARI İLE BAĞLI OLDUĞUNUZU KABUL ETMEKTESİNİZ.