Çalışan Adaylarına Yönelik Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Açık Rıza Metni

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) gereğince, kişisel verilerimin Dream Games Teknoloji A.Ş. (“Bundan böyle kısaca “Dream Games” olarak anılacaktır) tarafından, hangi amaçla işleneceği, işlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi ve KVKK’nın 11. maddesinde sayılan diğer haklarım hususlarında bilgilendirildim.

  Bu kapsamda, tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını, işbu metni, Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatı Uyarınca Çalışan Adayı Aydınlatma Metni’ni okuduğumu ve anladığımı kabul ederek belirtilen hususlara açık bir şekilde rıza gösteriyorum.

  İşlenen Kişisel Veri

  Onaylıyorum

  Onaylamıyorum

  İşe alımın gerçekleştirilmemesi halinde gelecekte ortaya çıkabilecek uygun bir pozisyon için özgeçmişim değerlendirilmesini teminen bu verilerimin Dream Games tarafından başvurunun alınmasından itibaren 5 yıl süre ile muhafaza edilmesini
  onaylıyorum / onaylamıyorum.

   

   

  Şirket içerisindeki sistemlerin etkin kullanılması amacıyla yurt dışında bulunan bilgi teknolojileri hizmet şirketleri ile çalışılması sebebiyle kişisel verilerimin yurt dışına aktarılmasını onaylıyorum / onaylamıyorum.

   

   

  Ad/Soyadı:

  İmza:

  Tarih: